ซีเอ็นซีเก่าอย่าทิ้ง มีค่าเป็นล้าน

พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล , 1 Aug 2019

ซีเอ็นซี เครื่องจักรผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม มีองค์ประกอบหลัก 2 อย่างคือ 1.องค์ประกอบทางไฟฟ้า 2. องค์ประกอบทางกลเครื่องซีเอ็นซีเก่ามักจะมีปัญหาที่ระบบไฟฟ้าเสียหายจนไม่สามารถแก้ไขได้ท่านเจ้าของจึงนำไปขายเศษเหล็ก หรือวางทิ้งไว้จนกลายเป็นของไม่มีราคา

องค์ประกอบทางไฟฟ้าทั้งหมด เช่น คอนโทลเลอร์ โซเวอร์ ระบบไฟฟ้าทั้งหมด แก้ไขได้โดยการ รีโทรฟิตโดยการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าที่เสียหายโดยเฉพาะคอนโทรลเลอร์ และแก้ไขระบบทางกลที่ชำรุดเครื่องที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้วจะสามารถกลับมาทำงานได้อีกครั้ง

โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ผู้ผลิตอุปกรณ์ออโตเมชั่น อันดับต้นของโลก และ บริษัท พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล จำกัด มีประสบการณ์ตรงด้านการทำ รีโทรฟิตมากกว่า 15 ปี

DELTA CNC CONTROLLER

ช่างไฟฟ้าของสถานประกอบการสามารถดำเนินการเองได้ ปกติแล้วความรู้เรื่องการทำรีโทรฟิตจะถูกสงวนไว้เฉพาะกลุ่ม System Integrator ที่มีประสบการณ์ ความรู้ด้านนี้จึงไม่แพร่หลายมากนัก การทำรีโทรฟิตแต่ละครั้งผู้ประกอบการจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งค่าอุปกรณ์และค่าจ้างทำรีโทรฟิตในระดับที่ค่อนข้างสูง

หลักสูตรอบรม Delta CNC Retrfit ได้ออกแบบมาเพื่อผลิตช่างรีโทรฟิต โดยเน้นการอบรมจริงหน้าเครื่องที่กำลังจะทำรีโทรฟิต Learning by doing รวมกันหน้าเครื่อง เป็นพี่เลี้ยงตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ จนเสร็จสิ้นการรีโทรฟิต สถานประกอบการจะมีช่างเทคนิคที่สามารถแก้ไขปัญหาเครื่องซีเอ็นซี ได้อย่างรวดเร็ว ลด down time ไม่จำเป็นต้องจ้างช่างจากภายนอก หรือเมื่อมีความประสงค์จะทำการรีโทรฟิตเครื่องต่อไป ก็สามารถดำเนินการได้โดยตนเอง

พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล ตัวแทนจำหน่าย Delta CNC Solution ของ บริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ได้จัดหลักสูตรการอบรมแนวปฏิบัติจริงหน้าเครื่อง และ Coaching จนเครื่องรีโทรฟิตแล้วเสร็จ โดยใช้เทคโนโลยี ซีเอ็นซีคอนโทรลเลอร์ เซอร์โวไดร์ว เซอร์โวมอเตอร์ อินเวอร์เตอร์ และอุปกรณ์วัดคุม ทั้งเซตสมบูรณ์แบบของ Delta , Taiwan

เงินกู้สำหรับทำรีโทรฟิตเครื่องจักรซีเอ็นซี การปรับปรุงสภาพเครื่องจักรโดยการทำรีโทรฟิตจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถจะนำเครื่องจักรเดิมมาใช้งานได้ใหม่โดยมิต้องจัดซื้อเครื่องจักรใหม่ สามารถนำเครื่องจักรที่ทำรีโทรฟิตเรียบร้อยเข้าจดทะเบียนเครื่องจักรกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นแนวทางที่เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของกิจการ โครงการจึงได้ประสานสถาบันการเงินไว้เพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเพื่อการปรับปรุงเครื่องจักร

แนวทางในการทำ รีโทรฟิต โดยสถานประกอบการเอง อาจแบ่งได้ 4 ขั้นตอน

  1. คัดเลือกโครงเครื่องจักรซีเอ็นซี ที่เสื่อมสภาพแล้ว ระบบไฟฟ้าไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไป แต่โครงสร้างทางกลยังไปไหว หรือ สามารถที่จะซ่อมแซมพัฒนาต่อไปได้
  2. คัดสรรบุคลากร ที่มีพื้นฐานทางไฟฟ้า ขั้นต่ำ ปวส. 1 – 2 คน มีความใฝ่รู้ เข้ารับการอบรมหน้าเครื่อง 3 วันแรก เพื่อให้ได้รับพื้นฐานความรู้ที่จำเป็นต่อการทำรีโทรฟิต
  3. เริ่มดำเนินการ wiring อุปกรณ์ โดยทางทีมงานจะเป็นพี่เลี้ยงตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จ เครื่องจักรเก่าสามารถกลับมาทำงานได้
  4. นำเครื่องจักรซีเอ็นซีมาใช้งานหารายได้ ตามความเหมาะสมของเครื่อง และค่อยทำการปรับปรุงชิ้นส่วนทางกล เพื่อให้เครื่องจักรมีคุณภาพการผลิตงานมากขึ้น

การทำรีโทรฟิตให้สำเร็จ จะต้องเริ่มจากการทำระบบไฟฟ้าให้นิ่งก่อน ช่างเทคนิครีโทรฟิตของสถานประกอบการมีประสบการณ์เพิ่มขึ้น ก็ให้ทยอยปรับปรุงชิ้นส่วนทางกล เครื่องซีเอ็นซีจะทำงานได้งานคุณภาพมากขึ้น จึงขยับนำเครื่องที่ปรับปรุงสภาพไปใช้กับงานที่ต้องการความแม่นยำมากขึ้น

สนใจเข้าร่วมโครงการ อบรมหน้างาน ปฏิบัติจริง ซีเอ็นซีรีโทรฟิต หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

Related Articles

ซีเอ็นซี รีโทรฟิต

CNC Retrofit คือการฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรให้กลับมามีสภาพเหมือนใหม่ หรือใกล้เคียงเครื่องใหม่ โดยการปรับปรุง 2 ส่วนสำคัญคือ 1.องค์ประกอบทางกล 2.องค์ประกอบทางไฟฟ้า การแก้ไของค์ประกอบทางกล โดยประสบการณ์ของผู้เขียนแล้วควรค่อย ๆ ทำไป ปรับปรุงเฉพาะเท่าที่จำเป็นให้เครื่องสามารถทำงานหาเงินได้ก่อน แต่ในกรณีที่มีเงินทุนเยอะก็สามารถที่จะทำครั้งเดียวให้สมบูรณ์ที่สุดเลยก็ได้ แต่ต้องยอมรับความจริงว่าแม้จะมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ทางกลแล้วก็ตามแต่โครงสร้างหลักของเครื่องอาจจะถูกใช้งานมานานดังนั้นการแก้ไของค์ประกอบทางกลจะได้ดีที่สุดคือใกล้เคียงเครื่องใหม่เท่านั้น องค์ประกอบทางกลที่จะต้องฟื้นฟูสภาพคือ 1. Ball Screw 2. Axes’s Support Bearing 3.…

Delta CNC Solution the Complete total solution ตอนที่ 1

พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล , 18 Aug 2019 Delta CNC Solution : ผสมผสานระหว่างความยืดหยุ่นและความสมบูรณ์แบบ เติมเต็มความต้องการของอุตสาหกรรมเครื่องจักรซีเอ็นซี Delta Electronics Inc เป็นผู้ที่มีความเชียวชาญในผู้นำด้านผลตภัณฑ์ Automation รายใหญ่ของโลก ได้ออกแบบและพัฒนาระบบ ซีเอ็นซี คอนโทรลเลอร์(CNC Controller) ที่โดดเด่นที่สุดของอุตสากรรมเครื่องจักรกลการผลิตอัตโนมัติ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการผลิตอัตโนมัติในไตหวัน…

เดลต้า ซีเอ็นซีคอนโทรลเลอร์ ดีที่สุดของไตหวัน

การซ่อมบำรุง ฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรซีเอ็นซี จากเครื่องเก่า จากซากเครื่อง ให้กลับมาทำงานได้เหมือนใหม่ หัวใจสำคัญคือ ซีเอ็นซี คอนโทรลเลอร์ Delta Electrocnic Inc ไตหวัน เป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียว ที่ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ทุกชิ้นด้วยตนเอง ซีเอ็นซี คอนโทรลเลอร์ ประกอบด้วย 2 รุ่นหลักคือ NC200 สามารถควบคุมได้ 2 แกน ออกแบบมาให้เหมาะกับงานฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรแบบ Turing…

เดลต้า ซีเอ็นซี ร่วมมือ ECOCA , EQUIPTOP เครื่องซีเอ็นซีแบรนด์ดังระดับโลก

ไทเป , ไตหวัน , พฤศจิกายน 2018 เดลต้าในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาสมาร์ทแมชชีนทูลของไตหวัน และเป็นผู้ผลิตสินค้าด้านออโตเมชั่นรายใหญ่ของโลก ได้ประกาศความร่วมมือกับผู้ผลิตเครื่องจักรซีเอ็นซีรายใหญ่ EQUIPTOP และ ECOCA เพื่อร่วมกันพัฒนาและนำเสนอสุดยอดนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติเพื่อควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นซี ในงาน 2018 Taiwan International Machine Tool Show(TMTS) เดลต้าได้นำสินค้า brand new “2 machine…

Delta CNC Solution the Complete total solution ตอนที่ 3

พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล , 22 Aug 2019 Delta CNC Solution ยังมีคุณสมบัติที่โดดเด่นอีกมากมาย เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบไม่แพ้ ซีเอ็นซี คอนโทรลเลอร์ (CNC Controller) จากค่ายยุโรป และยังเป็น Total Solution อีกด้วยเนื่องจาก CNC Controller , Servo…

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *