ประวัติศาสตร์ เทคโนโลยีซีเอ็นซี : ตอน 1

หากเรามองย้อนไปในอดีต จะพบว่าการพัฒนาการด้านเทคโนโลยีซีเอ็นซี มิได้เกี่ยวข้องเฉพาะแง่มุมสำคัญทางวิศวกรรมเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง การตัดสินใจในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของผู้ที่มีอำนาจหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 พัฒนาการของเทคโนโลยีด้านนี้ที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น และโลกาภิวัตน์ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการตลาด การผลิต และประวัติศาสตร์เทคโนโลยีด้านนี้อย่างมีนัยยะสำคัญ

เยอมันหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

1945 – 1948 อุตสาหกรรมทั้งหมดของประเทศเยอรมันโดนทำลายลง อันเป็นผลมาจากสงคราม ภาคการผลิตของประเทศอยู่ในสภาพพิการ บ้านเมืองถูกทิ้งร้าง การคมนาคมถูกปิด โครงสร้างพื้นฐานเช่นไฟฟ้า แก๊ส และน้ำประปา แทบจะไม่สามารถใช้งานได้เลย เฉพาะภาคการผลิตพื้นฐานเพื่อมนุษยธรรมบางอย่างเท่านั้นที่พอจะดำเนินกิจกรรมได้

1948 (การปฏิรูปทางการเงิน) – 1955 เครื่องจักรกลการผลิต แมชชีนทูล และ อุตสาหกรรมการผลิตถูกสร้างขึ้นมาใหม่ ในระยะแรกของการสร้าง มาจากพื้นฐานทางเทคโนโลยีเดิมของเยอรมันก่อนสงคราม โดยตั้งแต่ช่วงสงคราม จนถึงช่วงเวลาการฟื้นฟูประเทศในระยะต้น การพัฒนาการเทคโนโลยีแมชชีนทูลไม่มีความแต่งต่างไปจากในอดีตมากนัก เครื่องจักรส่วนใหญ่ถูกออกแบบให้ทำงานแบบ manual operation คนงานขาดความรู้และประสบการณ์ เครื่องจักรที่สามารถใช้งานได้ ก็ถูกใช้งานเต็มกำลังการผลิตเพื่อผลิตสินค้าจำเป็นพื้นฐานจำนวนมาก

ความต้องการสินค้าหลังสงครามยุตติลง มีอย่างมากมายมหาศาล เครื่องจักรทุกเครื่องในประเทศเยอรมันถูกใช้งาน 2 – 3 กะทุก ๆ วัน ความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการผลิตที่กำลังกลับมาขยายตัวขึ้นอีกครั้งจนแรงงานไม่เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรม ชายชาวเยอรมันกว่า 2 ล้านคน เสียชีวิตลงในสงคราม และอีกกว่า 6 ล้านคน บาดเจ็บ พิการ บ้างก็ถูกจำคุกในฐานะเฉลยสงคราม

แนวทางแก้ไขที่ผู้บริหารประเทศในขณะนั้นเลือกใช้คือการนำเข้าแรงงาน จากทุกประเทศในยุโรปตะวันตก เพื่อซ่อมแซมบ้านเมือง โรงงานอุตสาหกรรม ถนน สะพาน ที่อยู่อาศัย โครงสร้างพื้นฐาน ที่เร่งด่วนที่สุดคือการคมนาคม เพื่อให้บรรลุตามแผนการฟื้นฟูประเทศ เครื่องจักรกลทุกประเภท ยานยนต์ ทุกแบบมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง เครน backhoes และ รถบรรทุก

ภาคการผลิตของประเทศเยอรมันหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มุ่งตรงไปยังการผลิตสินค้าพื้นฐานจำนวนมาก โดยใช้เครื่องจักร manual สายพานการผลิต เครื่องกลกึ่งอัตโนมัติ ผลจากการทำงานอย่างหนักและความต้องการสินค้าพื้นฐานที่มีอย่างมหาศาลทั่งทั้งทวีปยุโรป การเดินเกมส์เมืองที่ฉานฉลาด แรงงานที่ทรงพลัง จึงเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “German Economic Miracle”

ยุคสมัยใหม่ของการพัฒนาเครื่องจักร

เพียงระยะเวลาไม่กี่ปี (ประมาณ 1960 – 1970) ประเทศเยอรมัน ก็อุดมไปด้วยเครื่องจักรประสิทธิภาพสูงที่ถูกนำมาใช้ในการสร้างชาติ อายุการใช้งานของเครื่องจักรเฉลี่ย 5 -6 ปี แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการและเทคโนโลยีของเครื่องจักรส่วนใหญ่ยังเป็นแบบเดียวกับยุคก่อนสงครามโลก

ในเวลาเดียวกัน ช่วง 1960 – 1975 พัฒนาการเครื่องจักรของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งพึ่งจะมีอายุเพียง 15 – 17 ปี เท่านั้น อุตสาหกรรมการบิน และ อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าสู่ยุคสมัย NC Machine เช่น Turning , Milling และ Machining Center พัฒนาการด้าน NC Technology ของประเทศอเมริกา เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าที่เกิดขึ้นในยุโรป โครงการจำนวนมาก ได้รับการอุดหนุดเงินจากรัฐบาล เช่น อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เครื่องจักร NC ของประเทศอเมริกา ประสบความสำเร็จสูงสามารถจำหน่ายได้ทั่วโลก แต่ก็ยังตามหลังเทคโนโลยี NC ของญี่ปุ่นซึ่งมีราคาถูกกว่า เครื่องจักรจากญี่ปุ่นถูกนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศอเมริกาอย่างมากมาย พัฒนาการด้าน NC Technology ของประเทศญีปุ่นเกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดดและแซงหน้าทุกประเทศในโลก ระบบควบคุมเครื่องจักรถูกผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก เกิดพัฒนาการต่อเนื่องตามมาในเครื่องจักรหลายประเภท เกิดความต้องการเครื่องจักรสมัยใหม่ และการออกแบบเครื่องจักรแบบใหม่ วิทยาการด้านแมชชีนทูลและพัฒนาการด้าน NC Technology ของญีปุ่น เกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวของผู้ผลิตสัญชาติอเมริกัน ทำให้บริษัทผลิตเครื่องจักรอเมริกัน จำนวนมากต้องสูญเสียความสามารถในการแข่งขันไป

ในช่วยต้นทศวรรตที่ 1970 ประเทศญี่ปุ่น ได้ทุ่มทรัพยากรมหาศาลกับการพัฒนาสร้างเครื่องจักรแมชชีนทูล ลดความสลับซับซ้อน ใช้งานง่าย และเป็นระบบ NC ที่มีราคาไม่แพง ด้วยเวลาเพียงไม่นาน ประเทศญี่ปุ่นสามารถกลายเป็นเจ้าตลาด ส่งออกเครื่องจักรไปจำหน่ายทั่วโลก นอกจากนี้เครื่องจักรยังมีความหลากหลาย ออกแบบตามการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป มีมาตรฐานการผลิต ทำงานได้ดีมีเสถียรภาพสูง และในขณะนั้นญี่ปุ่นเป็นเพียงประเทศเดียวที่มี NC Technology ราคาไม่แพง จึงปราศจากการแข่งขัน และที่สำคัญคือ ราคาของเครื่องจักรจากญี่ปุ่นนั้นถูกกว่ามาก

ในขณะเดียวกัน ผู้ผลิตเครื่องจักรเยอรมัน ก็สามารถที่จะขายเครื่องจักรได้อย่างต่อเนื่องในตลาดยุโรป ซึ่งยังเป็นช่วงเริ่มต้นของกลยุทธการทำตลาดของเครื่องจักรจากค่ายญี่ปุ่นและให้ความสำคัญกับการขยายตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลักอยู่ เครื่องจักรจากเยอรมันซึ่งยังคงเป็นเทคโนโลยีก่อนสงคราม จึงไม่ได้รับผลกระทบจากการแข่งขันในตลาดยุโรปมากนัก

ช่วงกลางทศวรรตที่ 1980 ประเทศญี่ปุ่น สามารถที่ไล่ทันเยอรมัน ในการแชร์ส่วนแบ่งตลาดโลก สัญญาณการสูญเสียความสามารถในการแข่งขันของเยอรมันคือยอดนำเข้าเครื่องจักรจากเยอรมันในหลาย ๆ ประเทศในยุโรปลดลงอย่างต่อเนื่องแทนที่ด้วยเครื่องจักร NC ของญี่ปุ่น

Related Articles

AI:นิวรอลเน็ตเวิร์ค กระบวนการอีดีเอ็ม

การคาดการณ์อัตราการกัดกร่อนเนื้อโลหะแบบกระแสไฟฟ้าสูงในกระบวนการอีดีเอ็มโดยโครงข่ายประสาทเทียม บทคัดย่อ งานวิจัยชิ้นนี้ขอนำเสนอการคาดการณ์ อัตราการกัดกร่อนเนื้อโลหะ(MRR)แบบกระแสไฟฟ้าสูงในกระบวนการอีดีเอ็ม โดยโครงข่ายประสาทเทียม(ANN) ข้อมูลจากการทดลองถูกรวบรวมจากกระบวนการ Die Sinking EDM โดยมีทองแดงเป็นอิเลโทรด และเหล็กเป็นชิ้นงาน  งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาแบบจำลองคุณลักษณะของกระบวนการอีดีเอ็ม โดยใช้ข้อมูลดิบที่ได้จากการทดลอง  แบบจำลองคุณลักษณะของกระบวนการอีดีเอ็มที่หาได้ จะถูกใช้เพื่อคาดการณ์ อัตราการกัดกร่อนเนื้อโลหะ แล้วนำค่าที่ได้จากการคาดการณ์ไปเปรียบเทียบกับค่าอัตราการกัดกร่อนเนื้อโลหะจริง แบบจำลองที่สร้างขึ้นจากโครงข่ายประสาทเทียมให้ค่าอัตราการกัดกร่อนเนื้อโลหะเป็นที่น่าพอใจ บทนำ กระบวนการอีดีเอ็ม ถือได้เป็น กระบวรการผลิตแบบ non-conventional  อีดีเอ็มถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในการผลิตแม่พิมพ์แบบฉีด แม่พิมพ์ตัด…

CAN open ตอนที่ 2

พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล , 12 Aug 2019 CAN open Message Format การสื่อสารข้อมูลตามมาตรฐาน CAN open จะทำในรูปของ message telegrams  ซึ่งสามารถแยกออกเป็น 2 ส่วนประกอบสำคัญคือ COB-Identifier(COB-ID) ขนาด 11 bits และ…

Delta CNC Controller คุณภาพสูง ราคาไม่แพง

Delta CNC Solution ผลิตโดย Delta Electronic Inc ไตหวัน  ผู้ผลิตระบบอัตโนมัติรายใหญ่ของโลก  ไตหวันเป็นผู้ส่งออกเครื่องจักรซีเอ็นซีรายใหญ่ Delta CNC Controller  จึงถูกออกแบบและผลิตโดยวิศวกรที่มีความเชียวชาญสูง ราคาไม่แพง  สนใจข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ บริษัท พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล จำกัด  ผู้แทนจำหน่าย www.pmc.co.th Post…

เดลต้า ซีเอ็นซีคอนโทรลเลอร์ ดีที่สุดของไตหวัน

การซ่อมบำรุง ฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรซีเอ็นซี จากเครื่องเก่า จากซากเครื่อง ให้กลับมาทำงานได้เหมือนใหม่ หัวใจสำคัญคือ ซีเอ็นซี คอนโทรลเลอร์ Delta Electrocnic Inc ไตหวัน เป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียว ที่ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ทุกชิ้นด้วยตนเอง ซีเอ็นซี คอนโทรลเลอร์ ประกอบด้วย 2 รุ่นหลักคือ NC200 สามารถควบคุมได้ 2 แกน ออกแบบมาให้เหมาะกับงานฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรแบบ Turing…

High Precision Touch Probe

Tool Touch Probe เป็นอุปกรณ์ที่ถูกนำมาใช้ในการวัดความยาวของทูลแบบอัตโนมัติ ที่ได้รับความนิยมสูงในเครื่องจักร CNC Lathe ความยาวของทูลจะถูกวัดอย่างแม่นยำและค่าที่วัดได้จะถูกบันทึกลงใน Tool length Table เพื่อชดเชยความยาวให้แบบอัตโนมัติเมื่อเราเลือกใช้ทูลด้วยคำสั่ง Txx ส่วนประกอบของ Tool Touch Probe High precision pull down arm (HPPA) เป็นส่วนของแขนที่สามารถผลิกลงมาอยู่ในตำแหน่ง Arm…

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *