ประวัติศาสตร์ เทคโนโลยีซีเอ็นซี : ตอน 1

หากเรามองย้อนไปในอดีต จะพบว่าการพัฒนาการด้านเทคโนโลยีซีเอ็นซี มิได้เกี่ยวข้องเฉพาะแง่มุมสำคัญทางวิศวกรรมเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง การตัดสินใจในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของผู้ที่มีอำนาจหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 พัฒนาการของเทคโนโลยีด้านนี้ที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น และโลกาภิวัตน์ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการตลาด การผลิต และประวัติศาสตร์เทคโนโลยีด้านนี้อย่างมีนัยยะสำคัญ

เยอมันหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

1945 – 1948 อุตสาหกรรมทั้งหมดของประเทศเยอรมันโดนทำลายลง อันเป็นผลมาจากสงคราม ภาคการผลิตของประเทศอยู่ในสภาพพิการ บ้านเมืองถูกทิ้งร้าง การคมนาคมถูกปิด โครงสร้างพื้นฐานเช่นไฟฟ้า แก๊ส และน้ำประปา แทบจะไม่สามารถใช้งานได้เลย เฉพาะภาคการผลิตพื้นฐานเพื่อมนุษยธรรมบางอย่างเท่านั้นที่พอจะดำเนินกิจกรรมได้

1948 (การปฏิรูปทางการเงิน) – 1955 เครื่องจักรกลการผลิต แมชชีนทูล และ อุตสาหกรรมการผลิตถูกสร้างขึ้นมาใหม่ ในระยะแรกของการสร้าง มาจากพื้นฐานทางเทคโนโลยีเดิมของเยอรมันก่อนสงคราม โดยตั้งแต่ช่วงสงคราม จนถึงช่วงเวลาการฟื้นฟูประเทศในระยะต้น การพัฒนาการเทคโนโลยีแมชชีนทูลไม่มีความแต่งต่างไปจากในอดีตมากนัก เครื่องจักรส่วนใหญ่ถูกออกแบบให้ทำงานแบบ manual operation คนงานขาดความรู้และประสบการณ์ เครื่องจักรที่สามารถใช้งานได้ ก็ถูกใช้งานเต็มกำลังการผลิตเพื่อผลิตสินค้าจำเป็นพื้นฐานจำนวนมาก

ความต้องการสินค้าหลังสงครามยุตติลง มีอย่างมากมายมหาศาล เครื่องจักรทุกเครื่องในประเทศเยอรมันถูกใช้งาน 2 – 3 กะทุก ๆ วัน ความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการผลิตที่กำลังกลับมาขยายตัวขึ้นอีกครั้งจนแรงงานไม่เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรม ชายชาวเยอรมันกว่า 2 ล้านคน เสียชีวิตลงในสงคราม และอีกกว่า 6 ล้านคน บาดเจ็บ พิการ บ้างก็ถูกจำคุกในฐานะเฉลยสงคราม

แนวทางแก้ไขที่ผู้บริหารประเทศในขณะนั้นเลือกใช้คือการนำเข้าแรงงาน จากทุกประเทศในยุโรปตะวันตก เพื่อซ่อมแซมบ้านเมือง โรงงานอุตสาหกรรม ถนน สะพาน ที่อยู่อาศัย โครงสร้างพื้นฐาน ที่เร่งด่วนที่สุดคือการคมนาคม เพื่อให้บรรลุตามแผนการฟื้นฟูประเทศ เครื่องจักรกลทุกประเภท ยานยนต์ ทุกแบบมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง เครน backhoes และ รถบรรทุก

ภาคการผลิตของประเทศเยอรมันหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มุ่งตรงไปยังการผลิตสินค้าพื้นฐานจำนวนมาก โดยใช้เครื่องจักร manual สายพานการผลิต เครื่องกลกึ่งอัตโนมัติ ผลจากการทำงานอย่างหนักและความต้องการสินค้าพื้นฐานที่มีอย่างมหาศาลทั่งทั้งทวีปยุโรป การเดินเกมส์เมืองที่ฉานฉลาด แรงงานที่ทรงพลัง จึงเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “German Economic Miracle”

ยุคสมัยใหม่ของการพัฒนาเครื่องจักร

เพียงระยะเวลาไม่กี่ปี (ประมาณ 1960 – 1970) ประเทศเยอรมัน ก็อุดมไปด้วยเครื่องจักรประสิทธิภาพสูงที่ถูกนำมาใช้ในการสร้างชาติ อายุการใช้งานของเครื่องจักรเฉลี่ย 5 -6 ปี แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการและเทคโนโลยีของเครื่องจักรส่วนใหญ่ยังเป็นแบบเดียวกับยุคก่อนสงครามโลก

ในเวลาเดียวกัน ช่วง 1960 – 1975 พัฒนาการเครื่องจักรของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งพึ่งจะมีอายุเพียง 15 – 17 ปี เท่านั้น อุตสาหกรรมการบิน และ อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าสู่ยุคสมัย NC Machine เช่น Turning , Milling และ Machining Center พัฒนาการด้าน NC Technology ของประเทศอเมริกา เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าที่เกิดขึ้นในยุโรป โครงการจำนวนมาก ได้รับการอุดหนุดเงินจากรัฐบาล เช่น อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เครื่องจักร NC ของประเทศอเมริกา ประสบความสำเร็จสูงสามารถจำหน่ายได้ทั่วโลก แต่ก็ยังตามหลังเทคโนโลยี NC ของญี่ปุ่นซึ่งมีราคาถูกกว่า เครื่องจักรจากญี่ปุ่นถูกนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศอเมริกาอย่างมากมาย พัฒนาการด้าน NC Technology ของประเทศญีปุ่นเกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดดและแซงหน้าทุกประเทศในโลก ระบบควบคุมเครื่องจักรถูกผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก เกิดพัฒนาการต่อเนื่องตามมาในเครื่องจักรหลายประเภท เกิดความต้องการเครื่องจักรสมัยใหม่ และการออกแบบเครื่องจักรแบบใหม่ วิทยาการด้านแมชชีนทูลและพัฒนาการด้าน NC Technology ของญีปุ่น เกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวของผู้ผลิตสัญชาติอเมริกัน ทำให้บริษัทผลิตเครื่องจักรอเมริกัน จำนวนมากต้องสูญเสียความสามารถในการแข่งขันไป

ในช่วยต้นทศวรรตที่ 1970 ประเทศญี่ปุ่น ได้ทุ่มทรัพยากรมหาศาลกับการพัฒนาสร้างเครื่องจักรแมชชีนทูล ลดความสลับซับซ้อน ใช้งานง่าย และเป็นระบบ NC ที่มีราคาไม่แพง ด้วยเวลาเพียงไม่นาน ประเทศญี่ปุ่นสามารถกลายเป็นเจ้าตลาด ส่งออกเครื่องจักรไปจำหน่ายทั่วโลก นอกจากนี้เครื่องจักรยังมีความหลากหลาย ออกแบบตามการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป มีมาตรฐานการผลิต ทำงานได้ดีมีเสถียรภาพสูง และในขณะนั้นญี่ปุ่นเป็นเพียงประเทศเดียวที่มี NC Technology ราคาไม่แพง จึงปราศจากการแข่งขัน และที่สำคัญคือ ราคาของเครื่องจักรจากญี่ปุ่นนั้นถูกกว่ามาก

ในขณะเดียวกัน ผู้ผลิตเครื่องจักรเยอรมัน ก็สามารถที่จะขายเครื่องจักรได้อย่างต่อเนื่องในตลาดยุโรป ซึ่งยังเป็นช่วงเริ่มต้นของกลยุทธการทำตลาดของเครื่องจักรจากค่ายญี่ปุ่นและให้ความสำคัญกับการขยายตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลักอยู่ เครื่องจักรจากเยอรมันซึ่งยังคงเป็นเทคโนโลยีก่อนสงคราม จึงไม่ได้รับผลกระทบจากการแข่งขันในตลาดยุโรปมากนัก

ช่วงกลางทศวรรตที่ 1980 ประเทศญี่ปุ่น สามารถที่ไล่ทันเยอรมัน ในการแชร์ส่วนแบ่งตลาดโลก สัญญาณการสูญเสียความสามารถในการแข่งขันของเยอรมันคือยอดนำเข้าเครื่องจักรจากเยอรมันในหลาย ๆ ประเทศในยุโรปลดลงอย่างต่อเนื่องแทนที่ด้วยเครื่องจักร NC ของญี่ปุ่น

Related Articles

AI:นิวรอลเน็ตเวิร์ค กระบวนการอีดีเอ็ม

การคาดการณ์อัตราการกัดกร่อนเนื้อโลหะแบบกระแสไฟฟ้าสูงในกระบวนการอีดีเอ็มโดยโครงข่ายประสาทเทียม บทคัดย่อ งานวิจัยชิ้นนี้ขอนำเสนอการคาดการณ์ อัตราการกัดกร่อนเนื้อโลหะ(MRR)แบบกระแสไฟฟ้าสูงในกระบวนการอีดีเอ็ม โดยโครงข่ายประสาทเทียม(ANN) ข้อมูลจากการทดลองถูกรวบรวมจากกระบวนการ Die Sinking EDM โดยมีทองแดงเป็นอิเลโทรด และเหล็กเป็นชิ้นงาน  งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาแบบจำลองคุณลักษณะของกระบวนการอีดีเอ็ม โดยใช้ข้อมูลดิบที่ได้จากการทดลอง  แบบจำลองคุณลักษณะของกระบวนการอีดีเอ็มที่หาได้ จะถูกใช้เพื่อคาดการณ์ อัตราการกัดกร่อนเนื้อโลหะ แล้วนำค่าที่ได้จากการคาดการณ์ไปเปรียบเทียบกับค่าอัตราการกัดกร่อนเนื้อโลหะจริง แบบจำลองที่สร้างขึ้นจากโครงข่ายประสาทเทียมให้ค่าอัตราการกัดกร่อนเนื้อโลหะเป็นที่น่าพอใจ บทนำ กระบวนการอีดีเอ็ม ถือได้เป็น กระบวรการผลิตแบบ non-conventional  อีดีเอ็มถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในการผลิตแม่พิมพ์แบบฉีด แม่พิมพ์ตัด…

CAN open ตอนที่ 2

พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล , 12 Aug 2019 CAN open Message Format การสื่อสารข้อมูลตามมาตรฐาน CAN open จะทำในรูปของ message telegrams  ซึ่งสามารถแยกออกเป็น 2 ส่วนประกอบสำคัญคือ COB-Identifier(COB-ID) ขนาด 11 bits และ…

5 Axis CNC machine using NC311 Delta CNC Solution

พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล , 2 Sep 2019 ในทางทันตกรรมมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องจักรซีเอ็นซี 5 แกน ที่สามารถผลิตแบบจำลองของการจัดฟัน หรือผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง เครื่องจักรซีเอ็นซี ที่มีความสามารถในการควบคุมถึง 5 แกนจะมีราคาที่สูงมาก Delta CNC Solution จึงมีการพัฒนา NC300 Series ให้มีความสามารถดังกล่าว สามารถทำ Linear…

ซีเอ็นซีเก่าอย่าทิ้ง มีค่าเป็นล้าน

พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล , 1 Aug 2019 ซีเอ็นซี เครื่องจักรผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม มีองค์ประกอบหลัก 2 อย่างคือ 1.องค์ประกอบทางไฟฟ้า 2. องค์ประกอบทางกลเครื่องซีเอ็นซีเก่ามักจะมีปัญหาที่ระบบไฟฟ้าเสียหายจนไม่สามารถแก้ไขได้ท่านเจ้าของจึงนำไปขายเศษเหล็ก หรือวางทิ้งไว้จนกลายเป็นของไม่มีราคา องค์ประกอบทางไฟฟ้าทั้งหมด เช่น คอนโทลเลอร์ โซเวอร์ ระบบไฟฟ้าทั้งหมด แก้ไขได้โดยการ รีโทรฟิตโดยการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าที่เสียหายโดยเฉพาะคอนโทรลเลอร์ และแก้ไขระบบทางกลที่ชำรุดเครื่องที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้วจะสามารถกลับมาทำงานได้อีกครั้ง โดยความร่วมมือระหว่าง…

Delta CNC Solution the Complete total solution ตอนที่ 1

พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล , 18 Aug 2019 Delta CNC Solution : ผสมผสานระหว่างความยืดหยุ่นและความสมบูรณ์แบบ เติมเต็มความต้องการของอุตสาหกรรมเครื่องจักรซีเอ็นซี Delta Electronics Inc เป็นผู้ที่มีความเชียวชาญในผู้นำด้านผลตภัณฑ์ Automation รายใหญ่ของโลก ได้ออกแบบและพัฒนาระบบ ซีเอ็นซี คอนโทรลเลอร์(CNC Controller) ที่โดดเด่นที่สุดของอุตสากรรมเครื่องจักรกลการผลิตอัตโนมัติ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการผลิตอัตโนมัติในไตหวัน…

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *