เซอร์โว ไดร์ว ลดการสั่นสะเทือน

พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล , 6 Oct 2019

Servo Drive ถูกในมาใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรซีเอ็นซี โดยมีองค์ประกอบ 3 ส่วนหลักคือ

ระบบสั่งการ ของเครื่องจักรซีเอ็นซีก็คือ CNC Controller นั้นเองจะทำหน้าที่ในการรับคำสั่ง G Code จากผู้ใช้งานและเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่เหมาะสมเพื่อสั่งการไปยัง Servo Drive

เซอร์โว ไดร์ว เมื่อได้รับคำสั่งจาก CNC Controller แล้วจะเปลี่ยนสัญญาณคำสั่งให้เป็น สัญญญาณไฟฟ้ากำลัง ผ่านวงจรอิเลคทรอนิกส์กำลัง และส่งต่อกำลังไฟฟ้าไปยัง เซอร์โวมอเตอร์

เซอร์โว มอเตอร์ จะรับกำลังไฟฟ้าจากวงจรเพาเวอร์อิเลคทรอนิกส์ภายในเซอร์โวไดร์วและเปลี่ยนเป็นการเคลื่อนที่ทางกลผ่านการหมุนของเพลามอเตอร์ เซอร์โวมอเตอร์จะต่ออยู่กับส่วนเคลื่อนที่ของเครื่องจักรซีเอ็นซี Carriage เพื่อทำการเคลื่อนที่ชิ้นงาน หรือ ทูล ไปตามตำแหน่งสั่งการที่แปลมาจาก G Code

Encoder จะถูกติดตั้งอยู่ที่เซอร์โวมอเตอร์ เพื่อเป็นสัญญาณตำแหน่งที่ได้จากการหมุนของเพลามอเตอร์ สัญญาณจาก Encoder จะถูกส่งกลับไปยัง Servo Drive และส่งไปยังระบบสั่งการ CNC Controller เพื่อเปรียบเทียบกับสัญญาณสั่งการ หากสัญญาณสั่งการและสัญญาณป้อนกลับมีค่าเท่ากันแล้ว CNC Controller ก็จะหยุดสั่งการ

เซอร์โว ไดร์ว ในปัจจุบันได้เพิ่มฟังชั่นการทำงานเข้ามามากมาย ฟังชั่นหนึ่งที่เป็นประโยชน์มากสำหรับเครื่องจักรกลซีเอ็นซี คือฟังชั่นลดการสั่นสะเทือน

ลดการสั่นสะเทือนในช่วงความถี่ต่ำ

Vibration Filter ถูกติดตั้งเพื่อแก้ไขปัญหาการสั่นสะเทื่อนอย่างรุนแรงในช่วงความถี่ต่ำ อันเกิดจากความถี่ทำงานของมอเตอร์ เท่ากับความถี่ธรรมชาติเครื่องจักร จึงทำให้ระบบเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง มักจะเกิดในย่านความถี่ต่ำ อาการคล้าย ๆ เครื่องยนต์รถสั่นรุนแรง ขณะขับรถด้วยความเร็วต่ำๆ แต่ใช้เกียร์สูง

ลดการสั่นสะเทือนในช่วงความถี่สูง

Notch Filter ถูกนำมาใช้ในเซอร์โวไดร์วเพื่อลดการสั่นสะเทือนในย่านความถี่สูง เซอร์โวมอเตอร์เมื่อได้รับกำลังไฟฟ้าที่มีความถี่สูงค่าหนึ่งจะเกิดอาการสั่นสะเทือนมีระดับไม่รุนแรงเท่าความถี่ต่ำ แต่จะมีอาการสั่นพร้อมเสียงมีความถี่สูง เซอร์โว ไดร์ว ที่มีความสามารถนี้จะตรวจจับความถี่ที่สร้างปัญหาชนิดนี้ได้ ในบางระบบการสั่นสะเทือนในย่านความถี่สูงอาจเกิดขึ้นได้หลายความถี่

การเลือกใช้ Servo Drives ในงานแมชชีนทูล ซีเอ็นซี รีโทรฟิต หรือ ซ่อมแซม จะต้องพิจารณาเลือกซื้อ โซเวอร์ไดรว์ ที่มีคุณสมบัติลดการสั่นสะเทือนเป็นประเด็นสำคัญ

Related Articles

CAN open ตอนที่ 2

พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล , 12 Aug 2019 CAN open Message Format การสื่อสารข้อมูลตามมาตรฐาน CAN open จะทำในรูปของ message telegrams  ซึ่งสามารถแยกออกเป็น 2 ส่วนประกอบสำคัญคือ COB-Identifier(COB-ID) ขนาด 11 bits และ…

ซีเอ็นซี รีโทรฟิต

CNC Retrofit คือการฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรให้กลับมามีสภาพเหมือนใหม่ หรือใกล้เคียงเครื่องใหม่ โดยการปรับปรุง 2 ส่วนสำคัญคือ 1.องค์ประกอบทางกล 2.องค์ประกอบทางไฟฟ้า การแก้ไของค์ประกอบทางกล โดยประสบการณ์ของผู้เขียนแล้วควรค่อย ๆ ทำไป ปรับปรุงเฉพาะเท่าที่จำเป็นให้เครื่องสามารถทำงานหาเงินได้ก่อน แต่ในกรณีที่มีเงินทุนเยอะก็สามารถที่จะทำครั้งเดียวให้สมบูรณ์ที่สุดเลยก็ได้ แต่ต้องยอมรับความจริงว่าแม้จะมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ทางกลแล้วก็ตามแต่โครงสร้างหลักของเครื่องอาจจะถูกใช้งานมานานดังนั้นการแก้ไของค์ประกอบทางกลจะได้ดีที่สุดคือใกล้เคียงเครื่องใหม่เท่านั้น องค์ประกอบทางกลที่จะต้องฟื้นฟูสภาพคือ 1. Ball Screw 2. Axes’s Support Bearing 3.…

Delta ASDA-M Multi Axis Motion Drives

Delta ASDA-M Series เป็นระบบขับเคลื่อนเซอร์โวมอเตอร์แบบ Multi Axis ที่รวมความสามารถการควบคุมการเคลื่อนที่ของ Servo Motor จำนวน 3 ตัว เข้าไว้ใน 1 Servo Drive เหมาะสำหรับงานที่ต้องการควบคุมการเคลื่อนที่หลาย ๆ แกนพร้อม ๆ กัน ASDA-M Series ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ใช้งานทั่วโลก การพัฒนา…

Basic CNC: Lathe

พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล , 25 Sep 2019 ปัจจุบันกระบวนการตัดเฉือนโลหะโดยเครื่องจักรซีเอ็นซี มีอยู่อย่างหลากหลายวิธีการเครื่องจักรซีเอ็นซีมีความสามารถมากเครื่องกลึงจะใช้การหมุนเป็นวงกลมและเคลื่อนที่ตัดผ่านโลหะเพื่อตัดเฉือนโลหะในขณะที่เครื่องมิลลิ่งใช้การหมุนของมีดเพื่อตัดเฉือนเนื้อโลหะส่วนที่ไม่ต้องการออกการทำงานแต่ละแบบต้องใช้คัตเตอร์ที่แตกต่างกันออกไป CNC Lathe เป็นเครื่องจักรซีเอ็นซีสำหรับงานกลึงที่มีความสำคัญมากและเป็นกระบวนการตัดเฉือนโลหะที่เก่าแก่ที่สุดกว่าได้ Introduction CNC Lathe ปกติจะถูกใช้เพื่อขึ้นรูปชิ้นงานโดยการตัดเฉือนเนื้อโลหะส่วนเกินออกชิ้นงานจะมีลักษณะเป็นทรงกระบอก หรือมีรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของชิ้นงานในอดีตเครื่อง CNC Lathe มีไว้สำหรับงานกลึงเท่านั้น ปัจจุบันเครื่อง CNC Lathe ได้พัฒนาไปเป็น Turning…

Delta CNC Solution the Complete total solution ตอนที่ 2

พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล , 18 Aug 2019 Delta CNC Controller and Drive ได้ผนวกคุณลักษณะอันโดดเด่นไว้อย่างมากมาย เรียกได้ว่าเป็น ซีเอ็นซี คอนโทรลเลอร์(CNC Controller) ที่มีการทำงานไม่แพ้ผลิตภัณฑ์จากค่ายยุโรปแต่ราคาแสนเบา เมื่อความเร่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทันใด หรือเปลี่ยนแปลงจากน้อยไปมาก หรือ มากไปน้อย อย่างรวดเร็ว หรือทางเดินของมีดตัดเปลี่ยนแปลงจากเส้นตรงเป็นเส้นโค้ง Jerk…

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *