เดลต้า ซีเอ็นซี ร่วมมือ ECOCA , EQUIPTOP เครื่องซีเอ็นซีแบรนด์ดังระดับโลก

ไทเป , ไตหวัน , พฤศจิกายน 2018 เดลต้าในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาสมาร์ทแมชชีนทูลของไตหวัน และเป็นผู้ผลิตสินค้าด้านออโตเมชั่นรายใหญ่ของโลก ได้ประกาศความร่วมมือกับผู้ผลิตเครื่องจักรซีเอ็นซีรายใหญ่ EQUIPTOP และ ECOCA เพื่อร่วมกันพัฒนาและนำเสนอสุดยอดนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติเพื่อควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นซี ในงาน 2018 Taiwan International Machine Tool Show(TMTS)

เดลต้าได้นำสินค้า brand new “2 machine tool + 1 robot workstation” มาจัดแสดงในงาน โดยแสดงการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องจักรซีเอ็นซี 2 เครื่อง และ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 1 ตัว โดยให้หุ่นยนต์ทำหน้าที่ย้ายชิ้นงานไปติดตั้งบนเครื่องจักรซีเอ็นซีตัวแรก และเมื่อเสร็จสิ้นการทำงาน หุ่นยนต์จะย้ายชิ้นงานมายังเครื่องจักรซีเอ็นซีตัวที่สอง เครื่องซีเอ็นซีทั้งสองตัวใช้เทคโนโลยี ซีเอ็นซี คอนโทรลเลอร์ของเดลต้า หุ่นยนต์ของเดลต้าจะมีระบบ Delta Robotic Simulation Platform (DRASimuCAD) เพื่อใช้ในการออกแบบการทำงาน และเนื่องจากความสามารถด้าน CAD ทำให้สามารถออกแบบให้หุ่นยนต์สามารถทำงานที่ที่ต้องการการเคลื่อนที่ซับซ้อนได้ นอกจากนี้เดลต้า ยังมีระบบ IoT ที่จะเชื่อมต่อเครื่องจักร ระบบ  Manufactuing Execution System (EMS) และระบบบริหารงานเสมือนจริง(management visualization) เพื่อทำให้ไลน์การผลิตเป็นระบบดิจิตอลสมบูรณ์แบบ

เครื่องซีเอ็นซีของ ECOCA และ EQUIPTOP ติดตั้งระบบควบคุมซีเอ็นซีของเดลต้า เซอร์โวไดร์ว เซอร์โวมอเตอร์ อินเวอร์เตอร์ และสปินเดิลมอเตอร์ ผลิตโดยเดลต้า อิเล็คทรอนิกส์ ไตหวัน ทั้งหมด

ที่มาข้อมูล บริษัท เดลต้า อิเล็คทรอนิกส์ จำกัด(มหาชน) ไตหวัน

พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล , 26 Apr 2020

Related Articles

Delta ASDA-M Multi Axis Motion Drives

Delta ASDA-M Series เป็นระบบขับเคลื่อนเซอร์โวมอเตอร์แบบ Multi Axis ที่รวมความสามารถการควบคุมการเคลื่อนที่ของ Servo Motor จำนวน 3 ตัว เข้าไว้ใน 1 Servo Drive เหมาะสำหรับงานที่ต้องการควบคุมการเคลื่อนที่หลาย ๆ แกนพร้อม ๆ กัน ASDA-M Series ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ใช้งานทั่วโลก การพัฒนา…

ทดสอบความแม่นยำของการเคลื่อนที่หลังทำรีโทรฟิตซีเอ็นซี

หลังการติดตั้งระบบควบคุม ซีเอ็นซีคอนโทรลเลอร์ เซอร์โวไดร์ว เซอร์โวมอเตอร์ และตั้งต่าพารามิเตอร์ ให้กับเครื่องจักรซีเอ็นซี รีโทรฟิตเรียบร้อยแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการทดสอบความแม่นยำของการเคลื่อนที่ของแกน X , Y และ Z โดยไดอัลเกจ ความละเอียด 1 – 2 ไมครอน ตัวอย่างเป็นการสั่งให้เครื่องจักรซีเอ็นซีคเคลื่อนที่ครั้งละ 100 ไมครอนโดยใช้ G-Code และเทียบกับการเคลื่อนที่จริงที่วัดได้จากไดอัลเกจ หากมีการปรับตั้งพารามิเตอร์ของโซเวอร์ถูกต้อง…

AI:นิวรอลเน็ตเวิร์ค กระบวนการอีดีเอ็ม

การคาดการณ์อัตราการกัดกร่อนเนื้อโลหะแบบกระแสไฟฟ้าสูงในกระบวนการอีดีเอ็มโดยโครงข่ายประสาทเทียม บทคัดย่อ งานวิจัยชิ้นนี้ขอนำเสนอการคาดการณ์ อัตราการกัดกร่อนเนื้อโลหะ(MRR)แบบกระแสไฟฟ้าสูงในกระบวนการอีดีเอ็ม โดยโครงข่ายประสาทเทียม(ANN) ข้อมูลจากการทดลองถูกรวบรวมจากกระบวนการ Die Sinking EDM โดยมีทองแดงเป็นอิเลโทรด และเหล็กเป็นชิ้นงาน  งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาแบบจำลองคุณลักษณะของกระบวนการอีดีเอ็ม โดยใช้ข้อมูลดิบที่ได้จากการทดลอง  แบบจำลองคุณลักษณะของกระบวนการอีดีเอ็มที่หาได้ จะถูกใช้เพื่อคาดการณ์ อัตราการกัดกร่อนเนื้อโลหะ แล้วนำค่าที่ได้จากการคาดการณ์ไปเปรียบเทียบกับค่าอัตราการกัดกร่อนเนื้อโลหะจริง แบบจำลองที่สร้างขึ้นจากโครงข่ายประสาทเทียมให้ค่าอัตราการกัดกร่อนเนื้อโลหะเป็นที่น่าพอใจ บทนำ กระบวนการอีดีเอ็ม ถือได้เป็น กระบวรการผลิตแบบ non-conventional  อีดีเอ็มถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในการผลิตแม่พิมพ์แบบฉีด แม่พิมพ์ตัด…

ซีเอ็นซีเก่าอย่าทิ้ง มีค่าเป็นล้าน

พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล , 1 Aug 2019 ซีเอ็นซี เครื่องจักรผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม มีองค์ประกอบหลัก 2 อย่างคือ 1.องค์ประกอบทางไฟฟ้า 2. องค์ประกอบทางกลเครื่องซีเอ็นซีเก่ามักจะมีปัญหาที่ระบบไฟฟ้าเสียหายจนไม่สามารถแก้ไขได้ท่านเจ้าของจึงนำไปขายเศษเหล็ก หรือวางทิ้งไว้จนกลายเป็นของไม่มีราคา องค์ประกอบทางไฟฟ้าทั้งหมด เช่น คอนโทลเลอร์ โซเวอร์ ระบบไฟฟ้าทั้งหมด แก้ไขได้โดยการ รีโทรฟิตโดยการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าที่เสียหายโดยเฉพาะคอนโทรลเลอร์ และแก้ไขระบบทางกลที่ชำรุดเครื่องที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้วจะสามารถกลับมาทำงานได้อีกครั้ง โดยความร่วมมือระหว่าง…

เดลต้า ซีเอ็นซีคอนโทรลเลอร์ ดีที่สุดของไตหวัน

การซ่อมบำรุง ฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรซีเอ็นซี จากเครื่องเก่า จากซากเครื่อง ให้กลับมาทำงานได้เหมือนใหม่ หัวใจสำคัญคือ ซีเอ็นซี คอนโทรลเลอร์ Delta Electrocnic Inc ไตหวัน เป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียว ที่ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ทุกชิ้นด้วยตนเอง ซีเอ็นซี คอนโทรลเลอร์ ประกอบด้วย 2 รุ่นหลักคือ NC200 สามารถควบคุมได้ 2 แกน ออกแบบมาให้เหมาะกับงานฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรแบบ Turing…

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *