5 Axis CNC machine using NC311 Delta CNC Solution

พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล , 2 Sep 2019 ในทางทันตกรรมมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องจักรซีเอ็นซี 5 แกน ที่สามารถผลิตแบบจำลองของการจัดฟัน หรือผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง เครื่องจักรซีเอ็นซี ที่มีความสามารถในการควบคุมถึง 5 แกนจะมีราคาที่สูงมาก Delta CNC Solution จึงมีการพัฒนา NC300 Series ให้มีความสามารถดังกล่าว สามารถทำ Linear Interpolation ได้ถึง 5 แกน Delta Electronics Inc ไตหวันจึงได้รวมมือกับผู้ผลิคเครื่องจักรซีเอ็นซี DMARK ร่วมกันพัฒนา DMARK 750 5 Axis Machine
DMARK 750 5 Axis CNC Machine ประกอบไปด้วย Delta CNC Controller NC311 Series ซึ่งมีรูปแบบในแนว Vertical สวยงาม แยก Operation Panel ออกมาต่างหากเพื่อความสะดวกในการใช้ง่ายฟังชั่นที่หลากหลาย การเคลื่อนที่ของแต่แกนจะใช้ Delta AC Servo Drives รุ่น ASDA-A2-N Series และ Spindle Motor จะถูกควบคุมความเร็วรอบที่แม่นยำโดย Delta AC Motor VFD-B
NC300 CNC Controller สามารถที่จะทำ Interpolation Command ที่ความถี่ 1kHz ได้ และเมื่อส่งผ่านคำสั่งไปยัง Delta Servo Drives จะมีความละเอียดเพิ่มสูงขึ้นถึง 8 เท่า เพราะ Delta Servo Drives สามารถทำ Interpolation Command ที่ความถี่ 8kHz
ด้วยคุณสมบัติ High Speed Multi-Block Look-Ahead และ Curve Fitting จะช่วยให้กระบวนการผลิตรวดเร็วขึ้นเพราะสามารถลดการเริ่มต้นของความเร็วลงไปได้ เครื่องจักรซีเอ็นซีไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นความเร็วที่ศูนย์ใหม่ในทุก ๆ Block Command นอกจากนี้ Curve Fitting Function จะช่วยให้การเคลื่อนที่มีความราบเรียบ ต่อเนื่อง ความเร็วไม่เปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทันใด

Related Articles

Delta CNC Solution the Complete total solution ตอนที่ 3

พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล , 22 Aug 2019 Delta CNC Solution ยังมีคุณสมบัติที่โดดเด่นอีกมากมาย เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบไม่แพ้ ซีเอ็นซี คอนโทรลเลอร์ (CNC Controller) จากค่ายยุโรป และยังเป็น Total Solution อีกด้วยเนื่องจาก CNC Controller , Servo…

Delta CNC Solution the Complete total solution ตอนที่ 1

พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล , 18 Aug 2019 Delta CNC Solution : ผสมผสานระหว่างความยืดหยุ่นและความสมบูรณ์แบบ เติมเต็มความต้องการของอุตสาหกรรมเครื่องจักรซีเอ็นซี Delta Electronics Inc เป็นผู้ที่มีความเชียวชาญในผู้นำด้านผลตภัณฑ์ Automation รายใหญ่ของโลก ได้ออกแบบและพัฒนาระบบ ซีเอ็นซี คอนโทรลเลอร์(CNC Controller) ที่โดดเด่นที่สุดของอุตสากรรมเครื่องจักรกลการผลิตอัตโนมัติ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการผลิตอัตโนมัติในไตหวัน…

DMCNET Delta Motion Control Networks

พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล , 1 Sep 2019 หลังจากที่ Delta Electronics Inc ได้เริ่มทำการตลาดสินค้ากลุ่ม Delta Servo Motors and Drives ก็ได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นจากภาคอุตสาหกรรม จึงมีการพัฒนา Motion Controller Card รุ่น PCI-DMC-A01 ขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยง…

Delta CNC Solution the Complete total solution ตอนที่ 2

พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล , 18 Aug 2019 Delta CNC Controller and Drive ได้ผนวกคุณลักษณะอันโดดเด่นไว้อย่างมากมาย เรียกได้ว่าเป็น ซีเอ็นซี คอนโทรลเลอร์(CNC Controller) ที่มีการทำงานไม่แพ้ผลิตภัณฑ์จากค่ายยุโรปแต่ราคาแสนเบา เมื่อความเร่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทันใด หรือเปลี่ยนแปลงจากน้อยไปมาก หรือ มากไปน้อย อย่างรวดเร็ว หรือทางเดินของมีดตัดเปลี่ยนแปลงจากเส้นตรงเป็นเส้นโค้ง Jerk…

EtherCAT Field Bus สำหรับงาน ออโตเมชั่น

พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล , 4 Sep 2019 EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology) เป็นโปรโตคอลสำหรับงานด้านออโตเมชั่นมีลักษณะเป็นการสื่อสารแบบเรียลไทม์ ระหว่างอุปกรณ์เช่น อุปกรณ์อินพุต/เอ้าพุต เซนเซอร์ หรือ พีแอลซี ถูกคิดค้นโดย Beckhoff Automation ประเทศเยอรมันนี ปัจจุบันถูกนำมาพัฒนาต่อโดย EtherCAT…

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *