Contact Us

Your Mobile (required)

We will get back to you shortly !

ติดต่อ

ฝ่ายขาย คุณวชิระ ชลหาญ Tel. 065-925-9789

ฝ่ายเทคนิค คุณปรัชญา จารภียะ Tel. 081-707-9335

หรือ Email: info@pmc.co.th

สถานที่ทำการ

199/1-5 ม.3 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.