Delta ASDA-M Multi Axis Motion Drives

Delta ASDA-M Series เป็นระบบขับเคลื่อนเซอร์โวมอเตอร์แบบ Multi Axis ที่รวมความสามารถการควบคุมการเคลื่อนที่ของ Servo Motor จำนวน 3 ตัว เข้าไว้ใน 1 Servo Drive เหมาะสำหรับงานที่ต้องการควบคุมการเคลื่อนที่หลาย ๆ แกนพร้อม ๆ กัน ASDA-M Series ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ใช้งานทั่วโลก

การพัฒนา ASDA-M Series เกิดขึ้นมากจากที่ทาง Delta Taiwan ได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างสูงจากผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ASDA-A2 Servo System ระบบเซอร์โว ASDA-M สามารถทำงานที่มีความละเอียดสูง ผลตอบสนองทางความถี่ที่สูง มีระบบ E CAM ระบบ Notch filters ระบบระงับการสั่นสะเทือน ระบบควบคุมแบบป้อนกลับ ระบบชดเชยแรงเสียดทาน ระบบการควบคุมตำแหน่งที่ยืดหยุด และเพรียบพร้อมไปด้วยฟังชั่นการทำงาน Motion Control ออกแบบมาเพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

ASDA-M ก้าวไกลไปกว่าระบบเซอร์โวไดร์วทั่วไป สามารถรองรับการทำงานแบบ 3 Axes Servo Drives รองรับการทำงานแบบ Synchronous Motion Control ได้พร้อมกันทั้ง 3 แกน รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลการเคลื่อนที่และควบคุมทั้ง 3 แกนแบบ Real Time โดยไม่มี Time delay ผู้ใช้งานสามารถทำ 3 Axis linear / arc / helical Interpolation ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนั้น ASDA-M ยังได้รวมความสามารถ Gantry Control ให้การเคลื่อนที่ของระบบทางกลเกิดขึ้นอย่างแม่นยำพร้อมเพรียงกัน ASDA-Soft สามารถวิเคราะห์การทำงานของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ASDA-M รองรับ DMCNET และ CANopen และรองรับการต่อขยายกับ Digital Input และ Digital Output เพิ่มความยืดหยุ่นและสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับการประยุกต์ใช้งาน CANopen และ RS485 ทำให้สามารถเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์อัตโนมัติอื่น ๆ ได้มากมาย

ASDA-M เป็นระบบการควบคุมร่วมของเซอร์โว ที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในด้านนวัตกรรม การผสมผสานของ Delta Taiwan ก่อให้เกิดนิยามใหม่ของระบบเซอร์โวที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของระบบอัตโนมัติของโลก

มีความสามารถหลากหลายในการทำ Interpolation คำสั่งในการทำ Interpolation จะถูกสร้างขึ้นโดย Algorithm ของ ASDA-M ซึ่งให้การเคลื่อนที่แบบ Synchronous ที่มีความแม่ยำสูง

ข้อมูลจำนวนมาก และการคำนวนระหว่างการเคลื่อนที่ 2 แกนถูกนำมาประมวลผลพร้อม ๆ กันภายใน Digital Signal Processing ตัวเดียวกัน ดังนั้นการเคลื่อนที่แบบ Synchronization จึงมีความแม่นยำสูง

ในระบบทางกล ไม่ว่าโหลดของแต่ละแกนจะเท่ากันหรือไม่ ASDA-M สามารถที่จะให้การเคลื่อนที่ ที่แม่นยำสูง พร้อมเพรียงกันทุก ๆ แกน

โดยการทำงานร่วมกับ Delta HMC Series สามารถผสานการทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์ในแบบ Distributed System เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ระบบ

ความเร็วในการสื่อสาร 10 Mbps สามารถนำมาเชื่อมต่อกับ HMC Controller with Human Machine Interface รองรับอุปกรณ์ทำงานร่วมกันได้สูงถึง 12 ชุดอุปกรณ์ ที่ความเร็วในการติดต่อระหว่างกันไม่น้อยกว่า 1 ms

โดย ASDA-Soft สามารถที่จะ monitor ข้อมูลการทำงานของ 3 แกนได้พร้อม ๆ กัน มีระบบวิเคราะห์การเคลื่อนที่ในระนาบ 2 มิติ สามารถเปรียบเทียบคำสั่งการเคลื่อนที่ ค่าป้อนกลับการเคลื่อนที่ และทำการวิเคราะห์ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

สามารถทำงานร่วมกันให้ผลลัพธ์เช่นเดียวกับระบบลูกเบี้ยวทางกล ตั้งค่าได้ง่าย ๆ โดย ASDA-Soft การปรับค่าพารามิเตอร์ไม่กี่ตัวโดยไม่ต้องใช้ระบบทางกล

ให้ผลตอบสนองทางความถี่สูงถึง 1kHz ค่า Settling time ต่ำกว่า 1 ms ใช้เวลาเพียง 7 ms สามารถเร่งความเร็วจาก -3000 rpm ไปยัง 3000 rpm

สามารถแก้ไขการสั่นสะเทือนทางกลที่ความถี่ต่ำ และ การสั่นสะเทือนอันเกิดจาก Resonanance ที่ความถี่สูง ระบบมี notch filter แบบอัตโนมัติ มาให้ 2 ชุด และ notch filter แบบกำหนดค่าเองอีก 1 ชุด ติดตั้งมาพร้อมใช้งาน

เพื่อลดผลจาก backlash และการเสื่อมสภาพทางกล หรือเพิ่มความแม่นยำของการเคลื่อนที่ Linear Scale สามารถถูกนำมาติดตั้งในทุกแกน เพื่อให้ระบบเป็น Full Closed Loop Control

พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล , 25 March 2020

Related Articles

CAN open ตอนที่ 2

พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล , 12 Aug 2019 CAN open Message Format การสื่อสารข้อมูลตามมาตรฐาน CAN open จะทำในรูปของ message telegrams  ซึ่งสามารถแยกออกเป็น 2 ส่วนประกอบสำคัญคือ COB-Identifier(COB-ID) ขนาด 11 bits และ…

Delta CNC Solution the Complete total solution ตอนที่ 2

พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล , 18 Aug 2019 Delta CNC Controller and Drive ได้ผนวกคุณลักษณะอันโดดเด่นไว้อย่างมากมาย เรียกได้ว่าเป็น ซีเอ็นซี คอนโทรลเลอร์(CNC Controller) ที่มีการทำงานไม่แพ้ผลิตภัณฑ์จากค่ายยุโรปแต่ราคาแสนเบา เมื่อความเร่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทันใด หรือเปลี่ยนแปลงจากน้อยไปมาก หรือ มากไปน้อย อย่างรวดเร็ว หรือทางเดินของมีดตัดเปลี่ยนแปลงจากเส้นตรงเป็นเส้นโค้ง Jerk…

DMCNET Delta Motion Control Networks

พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล , 1 Sep 2019 หลังจากที่ Delta Electronics Inc ได้เริ่มทำการตลาดสินค้ากลุ่ม Delta Servo Motors and Drives ก็ได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นจากภาคอุตสาหกรรม จึงมีการพัฒนา Motion Controller Card รุ่น PCI-DMC-A01 ขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยง…

High Precision Touch Probe

Tool Touch Probe เป็นอุปกรณ์ที่ถูกนำมาใช้ในการวัดความยาวของทูลแบบอัตโนมัติ ที่ได้รับความนิยมสูงในเครื่องจักร CNC Lathe ความยาวของทูลจะถูกวัดอย่างแม่นยำและค่าที่วัดได้จะถูกบันทึกลงใน Tool length Table เพื่อชดเชยความยาวให้แบบอัตโนมัติเมื่อเราเลือกใช้ทูลด้วยคำสั่ง Txx ส่วนประกอบของ Tool Touch Probe High precision pull down arm (HPPA) เป็นส่วนของแขนที่สามารถผลิกลงมาอยู่ในตำแหน่ง Arm…

AI:นิวรอลเน็ตเวิร์ค กระบวนการอีดีเอ็ม

การคาดการณ์อัตราการกัดกร่อนเนื้อโลหะแบบกระแสไฟฟ้าสูงในกระบวนการอีดีเอ็มโดยโครงข่ายประสาทเทียม บทคัดย่อ งานวิจัยชิ้นนี้ขอนำเสนอการคาดการณ์ อัตราการกัดกร่อนเนื้อโลหะ(MRR)แบบกระแสไฟฟ้าสูงในกระบวนการอีดีเอ็ม โดยโครงข่ายประสาทเทียม(ANN) ข้อมูลจากการทดลองถูกรวบรวมจากกระบวนการ Die Sinking EDM โดยมีทองแดงเป็นอิเลโทรด และเหล็กเป็นชิ้นงาน  งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาแบบจำลองคุณลักษณะของกระบวนการอีดีเอ็ม โดยใช้ข้อมูลดิบที่ได้จากการทดลอง  แบบจำลองคุณลักษณะของกระบวนการอีดีเอ็มที่หาได้ จะถูกใช้เพื่อคาดการณ์ อัตราการกัดกร่อนเนื้อโลหะ แล้วนำค่าที่ได้จากการคาดการณ์ไปเปรียบเทียบกับค่าอัตราการกัดกร่อนเนื้อโลหะจริง แบบจำลองที่สร้างขึ้นจากโครงข่ายประสาทเทียมให้ค่าอัตราการกัดกร่อนเนื้อโลหะเป็นที่น่าพอใจ บทนำ กระบวนการอีดีเอ็ม ถือได้เป็น กระบวรการผลิตแบบ non-conventional  อีดีเอ็มถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในการผลิตแม่พิมพ์แบบฉีด แม่พิมพ์ตัด…

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *