Delta CNC Solution the Complete total solution ตอนที่ 2

พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล , 18 Aug 2019

Delta CNC Controller and Drive ได้ผนวกคุณลักษณะอันโดดเด่นไว้อย่างมากมาย เรียกได้ว่าเป็น ซีเอ็นซี คอนโทรลเลอร์(CNC Controller) ที่มีการทำงานไม่แพ้ผลิตภัณฑ์จากค่ายยุโรปแต่ราคาแสนเบา

เมื่อความเร่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทันใด หรือเปลี่ยนแปลงจากน้อยไปมาก หรือ มากไปน้อย อย่างรวดเร็ว หรือทางเดินของมีดตัดเปลี่ยนแปลงจากเส้นตรงเป็นเส้นโค้ง Jerk Control จะช่วยลดความเร็วของมีดลงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสั่นสะเทือนทางกล จะช่วยทำให้การเคลื่อนที่ของมีดตัดมีเสถียรภาพและมีความแม่นยำ

S-Curve จะถูกนำมาใช้ เพื่อให้การเดินของมีดตัดมีความสม่ำเสมอต่อเนื่อง ไม่ว่าจะในช่วงการเพิ่มขึ้นของความเร็ว หรือ ในช่วงการลดลงของความเร็ว จะทำให้การเคลื่อนที่ไม่เกิดการสั่นสะเทือน มีเสถียรภาพตลอดกระบวนการ

Delta AC Servo Drives มีความละเอียดของ Interpolation Function ที่สูง ทำให้การเคลื่อนที่มีความสม่ำเสมอต่อเนื่อง Servo Drive สามารถสั่งการ Servo Motor ได้อย่างแม่นยำและมีเสถียรภาพกว่า

DMCNET communiction สามารถเชื่อมโยง CNC Controller และ Servo Drives ด้วยความเร็วสูง การต่อสายสัญญาณทำได้โดยง่าย การตั้งค่าทำได้โดยง่าย สัญญาณคำสั่งไม่มีตกหล่นระหว่างการสื่อสาร เป็นการสื่อสารความเร็วสูง เป็นเรียลไทม์

ระหว่างกระบวนการตัดเฉือนโลหะ คำสั่งที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนที่ ที่เป็นมุนหัก มุมเลี้ยวจะถูกนำมาคำนวณเพื่อตรวจพบ CNC Controller จะเปลี่ยนการเคลื่อนที่ให้มีความราบเรียบ สม่ำเสมอแทนการเปลี่ยนแปลงแบบเหลี่ยมมุม จะทำให้การตัดเฉือนคงความแม่นยำ และมีเสถียรภาพตลอดกระบวนการผลิต

Servo Drives มีระบบชดเชยแรงเสียดทานทางกล การคำนวณจะช่วยให้ตรวจพบความเสียดทานทางกลที่จะทำให้การเคลื่อนที่มีความเร็วตกลง Servo Drives จะชดเชยโดยการปรับทอร์คให้สูงขึ้นเอาชนะแรงเสียดทานทางกลนั้น

Advanced Gantry Control ข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงการเคลื่อนที่ระหว่างแกน สามารถถูกนำมาคำนวณพร้อมกัน เพื่อให้การสั่งการเคลื่อนที่ของแกนอย่างน้อย 1 คู่ที่จะต้องทำงานสัมพันธ์กัน เคลื่อนที่ไปพร้อม ๆ กัน

Servo Drives รุ่น ADSA-M-F ได้ผนวกคุณสมบัติ Gantry Control ไว้ด้วย สามารถควบคุมให้แกน 1 คู่ ทำงานได้อย่างพร้อมเพรียงกันสมบูรณ์แบบ

Servo Drives นอกจากจะมี Encoder Feedback แล้วยังสามารถติดตั้ง Linear Scale ร่วมด้วยได้ ทำให้ระบบป้อนกลับตำแหน่งมีความแม่นยำ ไม่ขึ้นอยู่กับ Backlash หรือการสึกหรอของชิ้นส่วนทางกล

Delta ECMC Series Servo Motors มีอุปกรณ์ Encoder ที่มีความละเอียดสูงถึง 22 bits ให้ความแม่นยำที่สูง และมีเสถียรภาพสูงแม้ในการทำงานที่ความเร็วต่ำ

Related Articles

CAN open ตอนที่ 2

พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล , 12 Aug 2019 CAN open Message Format การสื่อสารข้อมูลตามมาตรฐาน CAN open จะทำในรูปของ message telegrams  ซึ่งสามารถแยกออกเป็น 2 ส่วนประกอบสำคัญคือ COB-Identifier(COB-ID) ขนาด 11 bits และ…

Delta CNC Solution the Complete total solution ตอนที่ 3

พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล , 22 Aug 2019 Delta CNC Solution ยังมีคุณสมบัติที่โดดเด่นอีกมากมาย เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบไม่แพ้ ซีเอ็นซี คอนโทรลเลอร์ (CNC Controller) จากค่ายยุโรป และยังเป็น Total Solution อีกด้วยเนื่องจาก CNC Controller , Servo…

Delta CNC Solution the Complete total solution ตอนที่ 1

พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล , 18 Aug 2019 Delta CNC Solution : ผสมผสานระหว่างความยืดหยุ่นและความสมบูรณ์แบบ เติมเต็มความต้องการของอุตสาหกรรมเครื่องจักรซีเอ็นซี Delta Electronics Inc เป็นผู้ที่มีความเชียวชาญในผู้นำด้านผลตภัณฑ์ Automation รายใหญ่ของโลก ได้ออกแบบและพัฒนาระบบ ซีเอ็นซี คอนโทรลเลอร์(CNC Controller) ที่โดดเด่นที่สุดของอุตสากรรมเครื่องจักรกลการผลิตอัตโนมัติ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการผลิตอัตโนมัติในไตหวัน…

CAN open ตอนที่ 1

พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล , 12 Aug 2019 CAN ย่อมากจากคำว่า Controller Area Network พัฒนาขึ้นโดย Bosch Germany สำหรับใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ภายในรถยนต์ ต่อมาก็ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย CAN เป็นระบบที่สามารถมีได้หลาย Master เพราะอุปกรณ์ทุกตัวสามารถเข้าถึง Bus ได้ตลอดเวลาที่ไม่มีการส่งสัญญาณ CAN มิได้ทำงานในแบบ…

5 Axis CNC machine using NC311 Delta CNC Solution

พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล , 2 Sep 2019 ในทางทันตกรรมมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องจักรซีเอ็นซี 5 แกน ที่สามารถผลิตแบบจำลองของการจัดฟัน หรือผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง เครื่องจักรซีเอ็นซี ที่มีความสามารถในการควบคุมถึง 5 แกนจะมีราคาที่สูงมาก Delta CNC Solution จึงมีการพัฒนา NC300 Series ให้มีความสามารถดังกล่าว สามารถทำ Linear…

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *