Delta Electronic Inc.

เทคโนโลยีเครื่องจักรซีเอ็นซี เป็นการผสมผสานระหว่าง องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ และวิศวกรรมการผลิต การซ่อมบำรุง ฟื้นฟูสภาพ หรือ การสร้างขึ้นมาใหม่ ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้านที่สูง

เครื่องจักรซีเอ็นซี มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เป็นเทคโนโลยีต้นน้ำที่จะใช้ในการผลิตเทคโนโลยีอื่น ๆ ในแต่ละปีประเทศไทยต้องนำเข้าจากต่างประเทศเป็นมูลค่ามหาศาล การที่เราสามารถพัฒนา ฟืนฟูสภาพเครื่องจักรซีเอ็นซี ขึ้นมาใช้ใหม่ จะช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดการนำเข้า ลงไปได้อย่างมาก

Delta Electronic Inc. , Taiwan เป็นหนึ่งในผู้ผลิตเทคโนโลยีอัตโนมัติรายสำคัญของโลก และหนึ่งในนั้นก็คือเทคโนโลยี ซีเอ็นซี คอนโทรลเลอร์ ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่า ไตหวัน เป็นผู้ส่งออกเครื่องจักรซีเอ็นซี รายใหญ่ของโลก Delta CNC Solution จึงเป็นเทคโนโลยีระบบควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นซีที่ถือกำเนิดโดย ทีมวิศวกร ที่มีความเชียวชาญของไตหวัน ทุกส่วนประกอบทั้งหมด เช่น CNC Controller , Servo Set, Spindle Drive and Motor หรือแม้แต่ระบบ DMCNET สำหรับการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง พัฒนาโดยผู้ผลิตตรายเดียว อุปกรณ์ทุกชิ้นจึงทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์

บริษัท พรีซีชั่น แมชชีน คอนโทรล จำกัด ก่อตั้งโดยวิศวกรระบบอัตโนมัติที่มีประสบการณ์ตรงในการทำรีโทรฟิต และ ซ่อมบำรุงเครื่องจักรซีเอ็นซี มากกว่า 15 ปี จึงได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ให้เป็นผู้แทนจำหน่าย และ บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์ Delta CNC Solution เทคโนโลยีควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นซี ที่ดีทีสุดของไตหวัน