loading

NC301 Vertical Type Model เป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งใน NC300 Series เหมาะกับเครื่องที่มีพื้นที่ติดตั้งคอนโทรลเลอร์เป็นแนวตั้ง มีลักษณะสวยงาม ทำให้เครื่องจักรดูหรู ส่วนความสามารถทางเทคนิค ยังคงครบถ้วนตามตระกูล NC300 บริษัท พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล จำกัด ผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

เครดิต ภาควิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ มทร.ธัญบุรี

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *