Delta NC311 CNC Controller

เดลต้า ซีเอ็นซีคอนโทรลเลอร์ แบบ Vertical Type สวย หรูหรา ประสิทธิภาพสูง สำหรับงานรีโทรฟิต เครื่องซีเอ็นซีแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ โดย บริษัท พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล จำกัด ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ด้วยความสามารถของโปรโตคอลสื่อสารความเร็วสูง DMCNET ทำให้มีสัญญาณป้อนกลับแท้ระหว่าง ซีเอ็นซีคอนโทรลเลอร์ และ เซอร์โวไดร์ว สูงถึง 16.7 ล้านพัลส์ต่อรอบ

Related Articles

Delta NC200 CNC Controller

เดลต้า ซีเอ็นซีคอนโทรลเลอร์ รุ่น NC200 สวย หรู ประสิทธิภาพสูง โดย บริษัท พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล จำกัด ผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ออกแบบมาเพื่องานรีโทรฟิตเครื่อง CNC Lathe มีฟังชั่นในการทำ Tool Change ครบถ้วน และด้วยความสามารถในการสื่อสารความเร็วสูงด้วยโปรโตคอล DMCNET ทำให้มีสัญญาณป้อนกลับระหว่าง ซีเอ็นซีคอนโทรลเลอร์และเซอร์โวได้สูงถึง…

เดลต้า ซีเอ็นซี คอนโทรลเลอร์ NC311 สำหรับเครื่อง 5 แกน

พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล , 2 Sep 2019 ในทางทันตกรรมมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องจักรซีเอ็นซี 5 แกน ที่สามารถผลิตแบบจำลองของการจัดฟัน หรือผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง เครื่องจักรซีเอ็นซี ที่มีความสามารถในการควบคุมถึง 5 แกนจะมีราคาที่สูงมาก Delta CNC Solution จึงมีการพัฒนา NC300 Series ให้มีความสามารถดังกล่าว สามารถทำ Linear…

เดลต้า ซีเอ็นซีคอนโทรลเลอร์ ดีที่สุดของไตหวัน

การซ่อมบำรุง ฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรซีเอ็นซี จากเครื่องเก่า จากซากเครื่อง ให้กลับมาทำงานได้เหมือนใหม่ หัวใจสำคัญคือ ซีเอ็นซี คอนโทรลเลอร์ Delta Electrocnic Inc ไตหวัน เป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียว ที่ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ทุกชิ้นด้วยตนเอง ซีเอ็นซี คอนโทรลเลอร์ ประกอบด้วย 2 รุ่นหลักคือ NC200 สามารถควบคุมได้ 2 แกน ออกแบบมาให้เหมาะกับงานฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรแบบ Turing…

Delta CNC Controller โดย DMCNET หรือ Pulse Train

Delta CNC Controller มีความยืดหยุดในการนำไป รีโทรฟิตเครื่องจักรซีเอ็นซีสูง โดยมีแนวทางการนำไปใช้ 2 แนวทาง Delta Complete Total Solution เป็นการรีโทรฟิตโดยใช้อุปกรณ์ของ เดลต้าสมบูรณ์แบบ การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์จะใช้สายสื่อสารเพียง 1 เส้น โดยอาศัยโปรโตคอลสื่อสาร DMCNET การเดินสายไฟฟ้าภายในจะง่ายและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง คอนโทรลเลอร์ เซอร์ไดร์ว เซอร์โวมอเตอร์ อินเวอร์เตอร์ และ…

ซีเอ็นซีเก่าอย่าทิ้ง มีค่าเป็นล้าน

พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล , 1 Aug 2019 ซีเอ็นซี เครื่องจักรผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม มีองค์ประกอบหลัก 2 อย่างคือ 1.องค์ประกอบทางไฟฟ้า 2. องค์ประกอบทางกลเครื่องซีเอ็นซีเก่ามักจะมีปัญหาที่ระบบไฟฟ้าเสียหายจนไม่สามารถแก้ไขได้ท่านเจ้าของจึงนำไปขายเศษเหล็ก หรือวางทิ้งไว้จนกลายเป็นของไม่มีราคา องค์ประกอบทางไฟฟ้าทั้งหมด เช่น คอนโทลเลอร์ โซเวอร์ ระบบไฟฟ้าทั้งหมด แก้ไขได้โดยการ รีโทรฟิตโดยการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าที่เสียหายโดยเฉพาะคอนโทรลเลอร์ และแก้ไขระบบทางกลที่ชำรุดเครื่องที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้วจะสามารถกลับมาทำงานได้อีกครั้ง โดยความร่วมมือระหว่าง…

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *