DMCNET Delta Motion Control Networks

พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล , 1 Sep 2019

หลังจากที่ Delta Electronics Inc ได้เริ่มทำการตลาดสินค้ากลุ่ม Delta Servo Motors and Drives ก็ได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นจากภาคอุตสาหกรรม จึงมีการพัฒนา Motion Controller Card รุ่น PCI-DMC-A01 ขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยง สั่งการ และตรวจดู อุปกรณ์หลายชิ้นเข้าด้วยกัน จึงเป็นที่มาของการพัฒนา DMCNET Communication Protocal โดยใช้สายสัญญาณเพียง 1 เส้น ในการเชื่อมโยงอุปกรณ์ทั้งหมด ลดความยุ่งยากในการ wiring อุปกรณ์ทุกชิ้นสามารถเชื่อมโยงถึงกันที่ความเร็วสูงถึง 10 Mbps

ลักษณะการใช้ DMCNET ในการเชื่อมโยงอุปกรณ์ อาจเกิดขึ้นได้ 3 รูปแบบ

แบบที่ 1 เชื่อมโยงแบบผสม

การเชื่อมโยงลักษณะนี้จะเป็นการเชื่อมโยงระหว่าง Servo Sets , Inputs Modules และ Output Modules เข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นลักษณะที่พบเห็นได้บ่อยที่สุด โดยมี Motion Control Card เป็น Master ติดตั้งบน Personal Computer สามารถพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาใช้ในการสั่งการ และ มอนิเตอร์ อุปกรณ์ทุกชิ้นแบบเรียลไทม์ได้ การพัฒนาโปรแกรมสามารถทำได้โดยง่ายผ่าย Library ที่ทาง Delta Electronics Inc ได้จัดเตรียมไว้ให้

แบบที่ 2 เชื่อมโยงเฉพาะ Servo Sets

การเชื่อมโยงลักษณะนี้เหมาะกับระบบที่ไม่มี Inputs/Outputs เข้ามาเกี่ยวข้อง หรือมีการแยก Inputs/Outputs ของระบบออกไปต่างหาก อาจจะใช้ PLC ต่างหากอีก 1 ชุดในการควบคุม

Delta Electronics Inc ได้กำหนดจำนวน Servo Sets สูงสุดไม่เกิน 12 ชุด เชื่อมต่อเข้าด้วยกันเพื่อเป็นหลักประกันว่า การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ทั้ง 12 ชิ้น การเคลื่อนย้ายข้อมูลของอุปกรณ์ทั้ง 12 ชิ้น จะมีความเร็วไม่น้อยไป 1 ms/device เพื่อให้การตอบสนองของอุปกรณ์ทุกชิ้นมีความเป็นเรียลไทม์ นอกจากนี้การจำกัดจำนวนสูงสุดยังเป็นหลักประกันในการทำงานที่ต้องอาศัยการ Synchonous ระหว่าง Servo Sets ให้มีความแม่นยำ ไม่ผิดพลาด เช่น การทำ Interpolation ซึ่งต้องอาศัยการสั่งงานไปยัง Servo Sets และ Feedback Signal กลับมายัง Master ตรงตามจังหวะเวลาไม่น้อยกว่า 1ms

แบบที่ 3 เชื่อมโยงเฉพาะ Inputs/Outputs

ลักษณะการเชื่อมโยงแบบนี้จะใช้กับงาน On-Off เป็นหลัก ซึ่งเป็นลักษณะงานที่มีการประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง เช่น On-Off ไฟในอาคาร โรงงาน เปิดปิดน้ำใน Automatin Farms

Delta CNC Solution

Delta Electronics Inc ได้นำ DMCNET Communication มาประยุกต์ใช้กับ Delta CNC Controller ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับที่ Siemens CNC Controller พัฒนา Profibus และ Mitsubishi CNC Controller พัฒนา CC-Link ขึ้นมาใช้งาน

ในภาพเป็นตัวอย่างในการใช้ DMCNET กับระบบควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นซี 5 แกน โดยกำหนดให้ Delta NC300 เป็น DMCNET Master เชื่อมโยงแบบะเรียลไทม์ผ่าน Servo Sets จำนวน 5 ชุด (5 Axis) นอกจากนี้ยังสามารถใช้ DMCNET ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Remote Inputs/Outputs ได้อีกเป็นจำนวนมาก

กรณี Delta CNC Solutions การควบคุม Inputs/Outputs สามารถทำได้โดยง่าย ผ่าน MLC Editor ที่พัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่ายในรูปแบบ Ladder Diagram

Related Articles

Delta CNC Solution the Complete total solution ตอนที่ 3

พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล , 22 Aug 2019 Delta CNC Solution ยังมีคุณสมบัติที่โดดเด่นอีกมากมาย เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบไม่แพ้ ซีเอ็นซี คอนโทรลเลอร์ (CNC Controller) จากค่ายยุโรป และยังเป็น Total Solution อีกด้วยเนื่องจาก CNC Controller , Servo…

PROFIBUS ตอนที่ 1

PROFIBUS เป็นมาตรฐานแบบเปิดประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในกระบวนการผลิต และระบบอัตโนมัติจากผู้ผลิตจำนวนมาก ภายใต้มาตรฐานสากล EN50170 และ EN50254 แม้ผลิตภัณฑ์จะมาจากหลากหลายผู้ผลิตก็สามารถที่จะสื่อสารถึงกันได้โดยมิต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ หรือการปรับแต่งเพิ่มเติมแต่อย่างใด At the sensor-actuator level อุปกรณ์ในระดับนี้จะผลิตสัญญาณลักษณะ 0 และ 1 จะถูกส่งไปยัง Bus ที่มีการแชร์ใช้ร่วมกัน ผ่าน AS-Interface ซึ่งจะทำหน้าที่ในการรับสัญญาณเหล่านี้อย่างเหมาะสม At field…

Delta CNC Solution the Complete total solution ตอนที่ 1

พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล , 18 Aug 2019 Delta CNC Solution : ผสมผสานระหว่างความยืดหยุ่นและความสมบูรณ์แบบ เติมเต็มความต้องการของอุตสาหกรรมเครื่องจักรซีเอ็นซี Delta Electronics Inc เป็นผู้ที่มีความเชียวชาญในผู้นำด้านผลตภัณฑ์ Automation รายใหญ่ของโลก ได้ออกแบบและพัฒนาระบบ ซีเอ็นซี คอนโทรลเลอร์(CNC Controller) ที่โดดเด่นที่สุดของอุตสากรรมเครื่องจักรกลการผลิตอัตโนมัติ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการผลิตอัตโนมัติในไตหวัน…

เดลต้า ซีเอ็นซี คอนโทรลเลอร์ NC311 สำหรับเครื่อง 5 แกน

พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล , 2 Sep 2019 ในทางทันตกรรมมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องจักรซีเอ็นซี 5 แกน ที่สามารถผลิตแบบจำลองของการจัดฟัน หรือผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง เครื่องจักรซีเอ็นซี ที่มีความสามารถในการควบคุมถึง 5 แกนจะมีราคาที่สูงมาก Delta CNC Solution จึงมีการพัฒนา NC300 Series ให้มีความสามารถดังกล่าว สามารถทำ Linear…

EtherCAT Field Bus สำหรับงาน ออโตเมชั่น

พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล , 4 Sep 2019 EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology) เป็นโปรโตคอลสำหรับงานด้านออโตเมชั่นมีลักษณะเป็นการสื่อสารแบบเรียลไทม์ ระหว่างอุปกรณ์เช่น อุปกรณ์อินพุต/เอ้าพุต เซนเซอร์ หรือ พีแอลซี ถูกคิดค้นโดย Beckhoff Automation ประเทศเยอรมันนี ปัจจุบันถูกนำมาพัฒนาต่อโดย EtherCAT…

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *