High Precision Touch Probe

Tool Touch Probe เป็นอุปกรณ์ที่ถูกนำมาใช้ในการวัดความยาวของทูลแบบอัตโนมัติ ที่ได้รับความนิยมสูงในเครื่องจักร CNC Lathe ความยาวของทูลจะถูกวัดอย่างแม่นยำและค่าที่วัดได้จะถูกบันทึกลงใน Tool length Table เพื่อชดเชยความยาวให้แบบอัตโนมัติเมื่อเราเลือกใช้ทูลด้วยคำสั่ง Txx

ส่วนประกอบของ Tool Touch Probe

High precision pull down arm (HPPA) เป็นส่วนของแขนที่สามารถผลิกลงมาอยู่ในตำแหน่ง Arm Ready เพื่อใช้ในการวัดความยาวของทูล

Probe Enclosure เป็นส่วนที่จะใช้ในการเก็บหัว Probe เพื่อป้องกันการสึกหรอ การกัดเซาะ หรือการชดจากเศษของชิ้นงาน

Stylus เป็นส่วนที่ติดตั้งอยู่ปลายสุดของ Probe จะมีความยาวให้เลือกหลายค่า เพื่อให้เหมาะกับขนาดของทูลแต่ละขนาด

RP3 เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ปลายสุดของ Probe เป็นตัวบรรจุ Sensor เพื่อจับการเคลื่อนที่ของ Stylus เมื่อทูลเข้ามาสัมผัส โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตจะออกแบบให้มุมเองสูงสุดที่ RP3 รับได้อันเกิดจากการบิดของ Stylus ต้องไม่เกิน 9 องศา

Interface Box เป็นอุปกรณ์ Signal Processing ที่จะส่งสัญญาณไปยัง RP3 และคอยตรวจจับแรงที่เกิดขึ้นกับ RP3 การตรวจจับต้องมีความไวมาก เมื่อ Stylus มีมุมเอียงเพียงเล็กน้อย หรือมีการเคลื่อนที่แนวเชิงเส้นประมาณ 5 – 8 ไมครอน จะมีการตรวจจับได้เกิดขึ้น นอกจากนี้ Interface box ยังทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปยัง CNC Controller

ผู้ผลิตจะแนะนำความยาวของ Stylus ที่ต้องใช้มาให้ ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องติดตั้งให้เหมาะสมกับเส้นผ่านศูนย์กลางของทูลที่เลือกใช้เพื่อให้เกิดองศาการบิดที่เหมาะสม Sensor ที่ติดตั้งอยู่ในชุด RP3 สามารถรับรู้ได้

การติดตั้ง Touch Probe เป็นสาระสำคัญอย่างมากที่จะต้องปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด และยังต้องใช้ช่างติดตั้งที่มีประสบการณ์สูง ผู้ผลิตทุกรายจะมีค่าแนะนำในการติดตั้งมาให้ ในกรณีของเครื่อง CNC Lathe ตำแหน่งสัมผัสกับทูลที่ Stylus จะต้องอยู่ ณ ตั้งแหน่งแนวการเคลื่อนที่ของแกน X ให้มากที่สุด และสูงกว่าจุดศูนย์กลางการหมุนของหัว Chuck เล็กน้อย

Interface Signal

สัญญาณที่ได้จาก Interface Box จะถูกส่งต่อไปยัง CNC Controller เพื่อให้เกิดการทำงานสอดคล้องกัน เริ่มตั้งแต่ผู้ใช้งานประสงค์จะวัดความยาวทูลโดยการผลิก HPPA ลงมาอยู่ในตรงแหน่งที่จะใช้ในการวัดความยาวทูล สัญญาณ Machine Ready จะเปลี่ยนสถานะจาก 24 V ไปเป็น 0V และสัญญาณ Arm Ready จะเปลี่ยนสถานะจาก 0V เป็น 24 V เพื่อแจ้ง CNC Controller ว่าขณะนั้นจะอยู่ในโหมดการทำงานวัดความยาวทูล CNC Controller จะได้รับสัญญาณและหยุดการทำคำสั่ง G Code หยุดการหมุดของ Spindle ยอมให้เกิดการเคลื่อนที่ได้จาก Manual Pulse Generator เท่านั้น  เมื่อทูลวิ่งมาชน หัว Stylus จะเกิดสัญญาณ Probe Output เพื่อแจ้ง CNC Controller เพื่อค่า Tool Offset ของทูลหมายเลขนั้น

พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล , 28 March 2020 ขอบคุณข้อมูล Renishaw

Related Articles

Delta ASDA-M Multi Axis Motion Drives

Delta ASDA-M Series เป็นระบบขับเคลื่อนเซอร์โวมอเตอร์แบบ Multi Axis ที่รวมความสามารถการควบคุมการเคลื่อนที่ของ Servo Motor จำนวน 3 ตัว เข้าไว้ใน 1 Servo Drive เหมาะสำหรับงานที่ต้องการควบคุมการเคลื่อนที่หลาย ๆ แกนพร้อม ๆ กัน ASDA-M Series ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ใช้งานทั่วโลก การพัฒนา…

Delta CNC Solution the Complete total solution ตอนที่ 3

พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล , 22 Aug 2019 Delta CNC Solution ยังมีคุณสมบัติที่โดดเด่นอีกมากมาย เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบไม่แพ้ ซีเอ็นซี คอนโทรลเลอร์ (CNC Controller) จากค่ายยุโรป และยังเป็น Total Solution อีกด้วยเนื่องจาก CNC Controller , Servo…

Basic CNC: Lathe

พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล , 25 Sep 2019 ปัจจุบันกระบวนการตัดเฉือนโลหะโดยเครื่องจักรซีเอ็นซี มีอยู่อย่างหลากหลายวิธีการเครื่องจักรซีเอ็นซีมีความสามารถมากเครื่องกลึงจะใช้การหมุนเป็นวงกลมและเคลื่อนที่ตัดผ่านโลหะเพื่อตัดเฉือนโลหะในขณะที่เครื่องมิลลิ่งใช้การหมุนของมีดเพื่อตัดเฉือนเนื้อโลหะส่วนที่ไม่ต้องการออกการทำงานแต่ละแบบต้องใช้คัตเตอร์ที่แตกต่างกันออกไป CNC Lathe เป็นเครื่องจักรซีเอ็นซีสำหรับงานกลึงที่มีความสำคัญมากและเป็นกระบวนการตัดเฉือนโลหะที่เก่าแก่ที่สุดกว่าได้ Introduction CNC Lathe ปกติจะถูกใช้เพื่อขึ้นรูปชิ้นงานโดยการตัดเฉือนเนื้อโลหะส่วนเกินออกชิ้นงานจะมีลักษณะเป็นทรงกระบอก หรือมีรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของชิ้นงานในอดีตเครื่อง CNC Lathe มีไว้สำหรับงานกลึงเท่านั้น ปัจจุบันเครื่อง CNC Lathe ได้พัฒนาไปเป็น Turning…

CAN open ตอนที่ 1

พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล , 12 Aug 2019 CAN ย่อมากจากคำว่า Controller Area Network พัฒนาขึ้นโดย Bosch Germany สำหรับใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ภายในรถยนต์ ต่อมาก็ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย CAN เป็นระบบที่สามารถมีได้หลาย Master เพราะอุปกรณ์ทุกตัวสามารถเข้าถึง Bus ได้ตลอดเวลาที่ไม่มีการส่งสัญญาณ CAN มิได้ทำงานในแบบ…

Resolver High Speed Feedback

Resolver Feedback หนึ่งในอุปกรณ์ป้อนกลับตำแหน่ง ความเร็ว ในแต่ละรอบการหมุนที่ได้รับความนิยมมากก็คือ Resolver ลักษณะที่โดดเด่นของอุปกรณ์ป้อนกลับชนิดนี้ก็คือการทำงานแบบโรตารีทรานฟอร์เมอร์ หรือหม้อแปลงหมุน ชุดขดลวด Primary จะถูกติดตั้งกับส่วนที่หมุน ซึ่งส่วนนี้จะถูกนำไปยึดเข้ากับเพลาของมอเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่เราต้องการจะวัดความเร็ว ขดลวด Secondary จำนวน 2 ชุดจะถูกติดตั้งให้อยู่กับที่และวางระยะห่างกัน 90 องศา เมื่อขดลวด Primary วิ่งตัดผ่านขดลวด Secondary จะเกิดสัญญาณไฟฟ้า…

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *