loading
CNC Lathe with C-Axis

Turing Center : CNC Lathe with C Axis เปลี่ยนเครื่องซีเอ็นซีเลท ให้เป็น Turing Center (Turn-Mill) ด้วยเดลต้าซีเอ็นซีคอนโทรลเลอร์ NC200 + ASD-S(Servo Spindle Drive) ทั้งงานกลึงและงานกัดสามารถจบได้ในเครื่องเดียว เครื่อง Turn-Mill จะประกอบด้วยการเคลื่อนที่ปกติ 2 แกน คือ X-Axis , Z-Axis และยังมีแกนพิเศษคือ C-Axis ทำงานสลับกับการเป็น Main Spindle โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Delta Servo Spindle Drive ที่สามารถทำหน้าที่เป็น Servo และ Inverter NC200 ส่งผ่านคำสั่งไปยัง Servo X, Z และ C โดยโปโตคอลการสื่อสารความเร็วสูง DMCNET การ Synchronization ทั้ง […]

เดลต้า Robot Controller

เดลต้าโรบอทคอนโทรลเลอร์ ASD-MS สำหรับรีโทรฟิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมได้ทุกยี้ห้อ ทุกรุ่น  ผลิตโดย Delta Electronic Inc.  ต้นทุนการรีโทรฟิตเพียง 1 ใน 5 เมื่อเทียบกับราคาของใหม่ แต่ได้อุปกรณ์ใหม่แกะกล่อง หมดปัญหาเรื่องการซ่อมบำรุง  โดย บริษัท พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล จำกัด ตัวแทนจำหน่าย www.pmc.co.th ประสบการณ์ในงานระบบอัตโนมัติกว่า 10 ปี โทร. 065 925 9789 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Delta NC200 CNC Controller

เดลต้า ซีเอ็นซีคอนโทรลเลอร์ รุ่น NC200 สวย หรู ประสิทธิภาพสูง โดย บริษัท พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล จำกัด ผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ออกแบบมาเพื่องานรีโทรฟิตเครื่อง CNC Lathe มีฟังชั่นในการทำ Tool Change ครบถ้วน และด้วยความสามารถในการสื่อสารความเร็วสูงด้วยโปรโตคอล DMCNET ทำให้มีสัญญาณป้อนกลับระหว่าง ซีเอ็นซีคอนโทรลเลอร์และเซอร์โวได้สูงถึง 16.7 ล้านพัลส์/รอบ ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีการป้อนกลับสูงที่สุดในปัจจุบัน Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Delta NC300AH CNC Controller

เดลต้า ซีเอ็นซีคอนโทรลเลอร์ รุ่น NC300AH ออกแบบมาให้เหมาะกับงานรีโทรฟิตเครื่องซีเอ็นซี 5 แกน สามารถทำ Synchronization ได้พร้อม ๆ กันทั้ง 5 แกน มีระบบ Automatic Tool Change มาครบ และด้วยความสามารถของโปรโตคอลสื่อสารความเร็วสูง DMCNET ทำให้มี True Feedback สูงถึง 16.7 ล้านพัสล์ต่อรอว Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Delta NC311 CNC Controller

เดลต้า ซีเอ็นซีคอนโทรลเลอร์ แบบ Vertical Type สวย หรูหรา ประสิทธิภาพสูง สำหรับงานรีโทรฟิต เครื่องซีเอ็นซีแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ โดย บริษัท พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล จำกัด ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ด้วยความสามารถของโปรโตคอลสื่อสารความเร็วสูง DMCNET ทำให้มีสัญญาณป้อนกลับแท้ระหว่าง ซีเอ็นซีคอนโทรลเลอร์ และ เซอร์โวไดร์ว สูงถึง 16.7 ล้านพัลส์ต่อรอบ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Delta CNC Controller โดย DMCNET หรือ Pulse Train

Delta CNC Controller มีความยืดหยุดในการนำไป รีโทรฟิตเครื่องจักรซีเอ็นซีสูง โดยมีแนวทางการนำไปใช้ 2 แนวทาง Delta Complete Total Solution เป็นการรีโทรฟิตโดยใช้อุปกรณ์ของ เดลต้าสมบูรณ์แบบ การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์จะใช้สายสื่อสารเพียง 1 เส้น โดยอาศัยโปรโตคอลสื่อสาร DMCNET การเดินสายไฟฟ้าภายในจะง่ายและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง คอนโทรลเลอร์ เซอร์ไดร์ว เซอร์โวมอเตอร์ อินเวอร์เตอร์ และ อุปกรณ์อินพุดเอ้าพุต จะเป็นของ เดลต้า ครบทุกชิ้น Delta Mix Solution เป็นการรีโทรฟิตเครื่องจักรซีเอ็นซี โดยการใช้คอนโทรลเลอร์ของ เดลต้า ผสมกับไดร์วของผู้ผลิตรายอื่น ๆ ที่มีสัญญาณเป็น Pulse Tranin โดยทาง เดลต้าได้ผลิตการ์ดแปลงสัญญาณ DMCNET เป็น Pulse Train ทำให้สามารถนำเดลต้าคอนโทรลเลอร์ไปใช้งานร่วมกับไดร์วเดิมที่ติดมากับเครื่อง หรือไดร์วยี้ห้ออื่น ๆ ได้ พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล , 10 […]

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Motor)

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นมอเตอร์ที่ป้อนด้วยไฟฟ้ากระแสตรงและมีคอมมิวเตเตอร์กับแปรงถ่านทำหน้าที่ในการจัดเรียงกระแสไฟฟ้าในขดลวดอาร์เมเจอร์ กระแสที่ไหลในขดลวดอาร์เมเจอร์ภายใต้หน้าขั้วแม่เหล็กเดียวกันจะมีทิศทางเดียวกัน  ส่วนที่อยู่ภายใต้ขั้วตรงข้ามจะมีทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าตรงข้ามกัน ส่งผลให้แรงบิดเกิดขึ้นเสริมกัน มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงที่ใช้อยู่ในอุตสาหกรรมนิยมใช้อยู่ 2 แบบ Permanent Magnet DC Motor Separately Excited Field DC Motor สามารถเขียนวงจรเสมือนของ Separately Excited Field DC Motor ได้โดยประกอบด้วยขดลวดหลัก 2 ขดด้วยกันคือ Field Coil และ Armature winding เราจะใช้วงจรสมมูลของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงในการคำนวณหาความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการควบคุม สมการ Armature Induced EMF สมการ Electromagnetic Torque Electromagnetic Power เป็นกำลังไฟฟ้าป้อนเข้าที่ขดลวดอาร์เมเจอร์ ซึ่งเป็นจุดที่ทำหน้าที่แปลงกำลังไฟฟ้าไปเป็นกำลังทางกล สมการแสดงความสัมพันธ์ของการแปลงรูปกำลังไฟฟ้าไปเป็นกำลังทางกลที่อาร์เมเจอร์ของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงจะมีค่าเท่ากับ กำหนดให้ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นแรงแม่เหล็กต่อขั้ว (Magnetic Flux per Pole) กับกระแสกระตุ้นสนามแม่เหล็ก (Field winding current) เป็นไปในลักษณะเชิงเส้น […]

High Precision Touch Probe

Tool Touch Probe เป็นอุปกรณ์ที่ถูกนำมาใช้ในการวัดความยาวของทูลแบบอัตโนมัติ ที่ได้รับความนิยมสูงในเครื่องจักร CNC Lathe ความยาวของทูลจะถูกวัดอย่างแม่นยำและค่าที่วัดได้จะถูกบันทึกลงใน Tool length Table เพื่อชดเชยความยาวให้แบบอัตโนมัติเมื่อเราเลือกใช้ทูลด้วยคำสั่ง Txx ส่วนประกอบของ Tool Touch Probe High precision pull down arm (HPPA) เป็นส่วนของแขนที่สามารถผลิกลงมาอยู่ในตำแหน่ง Arm Ready เพื่อใช้ในการวัดความยาวของทูล Probe Enclosure เป็นส่วนที่จะใช้ในการเก็บหัว Probe เพื่อป้องกันการสึกหรอ การกัดเซาะ หรือการชดจากเศษของชิ้นงาน Stylus เป็นส่วนที่ติดตั้งอยู่ปลายสุดของ Probe จะมีความยาวให้เลือกหลายค่า เพื่อให้เหมาะกับขนาดของทูลแต่ละขนาด RP3 เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ปลายสุดของ Probe เป็นตัวบรรจุ Sensor เพื่อจับการเคลื่อนที่ของ Stylus เมื่อทูลเข้ามาสัมผัส โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตจะออกแบบให้มุมเองสูงสุดที่ RP3 รับได้อันเกิดจากการบิดของ Stylus ต้องไม่เกิน 9 องศา Interface […]

Resolver High Speed Feedback

Resolver Feedback หนึ่งในอุปกรณ์ป้อนกลับตำแหน่ง ความเร็ว ในแต่ละรอบการหมุนที่ได้รับความนิยมมากก็คือ Resolver ลักษณะที่โดดเด่นของอุปกรณ์ป้อนกลับชนิดนี้ก็คือการทำงานแบบโรตารีทรานฟอร์เมอร์ หรือหม้อแปลงหมุน ชุดขดลวด Primary จะถูกติดตั้งกับส่วนที่หมุน ซึ่งส่วนนี้จะถูกนำไปยึดเข้ากับเพลาของมอเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่เราต้องการจะวัดความเร็ว ขดลวด Secondary จำนวน 2 ชุดจะถูกติดตั้งให้อยู่กับที่และวางระยะห่างกัน 90 องศา เมื่อขดลวด Primary วิ่งตัดผ่านขดลวด Secondary จะเกิดสัญญาณไฟฟ้า Sin และ Cos ขึ้น จึงทำให้ขดลวด Secondary ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าขดลวด Sine-Cos สัญญาณไฟฟ้าที่ได้จากขดลวด Sine-Cos จะถูกนำมาเข้าวงจรปรับแต่งสัญญาณให้เป็นสัญญาณสามเหลี่ยมเพื่อบอกตำแหน่งของการหมุน สัญญาณสามเหลี่ยมที่ได้จะถูกนำไปคำนวณเป็นความเร็วต่อไป หรือนำไปแปลงเป็น Pulse Train สำหรับการป้อนกลับที่ต้องการสัญญาณแบบ Pulse ผู้ผลิตส่วนใหญ่จะผลิตทั้งส่วน Resolver และ ส่วน Feedback Card ออกมาจำหน่าย โดยทฤษฎีทางแม่เหล็กไฟฟ้า จริง ๆ ควรจะทำงานร่วมกันได้แม้จะต่างผู้ผลิต แต่ด้วยการออกแบบวงจรไฟฟ้าที่หลากหลายนี่เอง ผู้ใช้งานจึงเหมือนโดนบังคับให้ต้องซื้อจากผู้ผลิตรายเดียวกัน […]

Delta ASDA-M Multi Axis Motion Drives

Delta ASDA-M Series เป็นระบบขับเคลื่อนเซอร์โวมอเตอร์แบบ Multi Axis ที่รวมความสามารถการควบคุมการเคลื่อนที่ของ Servo Motor จำนวน 3 ตัว เข้าไว้ใน 1 Servo Drive เหมาะสำหรับงานที่ต้องการควบคุมการเคลื่อนที่หลาย ๆ แกนพร้อม ๆ กัน ASDA-M Series ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ใช้งานทั่วโลก การพัฒนา ASDA-M Series เกิดขึ้นมากจากที่ทาง Delta Taiwan ได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างสูงจากผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ASDA-A2 Servo System ระบบเซอร์โว ASDA-M สามารถทำงานที่มีความละเอียดสูง ผลตอบสนองทางความถี่ที่สูง มีระบบ E CAM ระบบ Notch filters ระบบระงับการสั่นสะเทือน ระบบควบคุมแบบป้อนกลับ ระบบชดเชยแรงเสียดทาน ระบบการควบคุมตำแหน่งที่ยืดหยุด และเพรียบพร้อมไปด้วยฟังชั่นการทำงาน Motion Control ออกแบบมาเพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ASDA-M ก้าวไกลไปกว่าระบบเซอร์โวไดร์วทั่วไป สามารถรองรับการทำงานแบบ […]