Mitsubishi

เครื่องจักรกลซีเอ็นซี เป็นการผสมผสานระหว่างระบบควบคุมอัตโนมัติและเทคโนโลยีเครื่องกล ที่มีความแม่นยำในการเคลื่อนที่สูง ผู้ผลิตซีเอ็นซีคอนโทรลเลอร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกมีอยู่ไม่มากนัก หนึ่งในนั้นคือ Mitsubishi Factory Automation ประเทศญี่ปุ่น

Mitsubishi CNC Controller ได้รับการกล่าวถึงจากผู้ใช้งานมากที่สุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ว่าสามารถใช้งานได้ง่าย มีความสามารถในการทำงานหลากหลาย ประสิทธิภาพ และมีเสถียรภาพสูง การซ่อมบำรุงทำได้ง่าย จึงกลายเป็น เทคโนโลยีระบบควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นซี ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนัก บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น(ประเทศไทย) จำกัด อาคารทรู ดิจิตอลพาร์ค  คุณวิเชียร งามสุขเกษมศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น(ประเทศไทย) จำกัด และ มิสเตอร์ฮิโรยูกิ อิโซะ ผู้จัดการฝ่ายขายและฝ่ายบริการ CNC ได้ให้เกียรติ เป็นประธานในการมอบหนังสือรับรองการจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่ม มิตซูบิชิ ซีเอ็นซี คอนโทรลเลอร์ ให้กับ บริษัท พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล จำกัด เพื่อใช้ในการประกอบและจำหน่ายเครื่อง CNC โดยใช้ระบบควบคุมของ Mitsubishi Electric

พร้อมกันนี้ทาง Mitsubishi Electric จะสนับสนุนองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีซีเอ็นซีคอนโทรลเลอร์ ให้กับ บริษัท พรีชั่น แมชชีน คอนโทรล จำกัด เพื่อให้สามารถติดตั้งมิซูบิชิ ซีเอ็นซี คอนโทรลเลอร์ และบริการหลังการขายได้อย่างรวดเร็ว