loading
Projects
Our Past Projects

เทคโนโลยีซีเอ็นซี เป็นหัวใจสำคัญในการผลิตชิ้นส่วนเครื่องไฟฟ้า ยานยนต์ แม่พิมพ์ขึ้นรูปทั้งแบบปั๊ม แบบฉีดขึ้นรูป การที่เราสามารถฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรซีเอ็นซีที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้วให้กลับมาสามารถใช้งานได้ใหม่ เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดการสูญเสีย เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอัตโนมัติให้แก่องค์กร และสามารถที่จะลด down time ของการผลิตลงไปได้เนื่องจาก วิศวกรที่ทำการ Retrofit เครื่องซีเอ็นซีจะมีองค์ความรู้ในระดับลึก มีความเข้าใจองค์ประกอบทั้งทางกล และทางไฟฟ้าของเครื่องจักร จนเรียกได้ว่าสามารถแก้ปัญหาแบบเอาอยู่ในทุกปัญหา สามารถที่แก้ไขให้เครื่องจักรซีเอ็นซีสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้ก่อตั้ง บริษัท พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล จำกัด มีประสบการณ์ในการฟื้นฟูสภาพเครื่องจักร (CNC Retrofit) มาแล้วกว่า 200 เครื่องและมีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

CNC Tapping&Drilling

ลูกค้าต้องการตั้งไลน์การผลิตใหม่ แต่ต้องการลดต้นทุนการซื้อเครื่องจักรลง 50% จึงดำเนินการจัดหาโครงสร้างเครื่องใหม่จากประเทศ ไตหวัน มาทำการประกอบร่วมกับระบบควบคุมเครื่องจักร Delta CNC Solution

Tap-yellow
tap
CNC Bending Machine

ลูกค้าเป็น OEM เครื่องปรับอากาศรายใหญ่ มีเครื่องดัดท่อแอร์อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเครื่องเหล่านั้นเสื่อมสภาพทางไฟฟ้าแล้วทั้งสิ้น จึงเกิดแนวคิดนำซากเครื่องเดิมกลับมาใช้งานใหม่โดยการทำรีโทรฟิต (CNC Retrofit) โดยใช้เครื่องดัดใหม่ทั้งไลน์การผลิตรวม 30 ตัว

bending-800x600
bend-800x600
CNC lathe (New assembly)

CNC Lathe ขนาด 6 Inch Chuck ทำความเร็วได้ 6,000 rpm มีกำลังขับแกน x ที่ 800 Watt และแกน Z ที่ 1 kW และ Spindle Drive ขนาด 5.5kW ลูกค้าต้องการเครื่องใหม่แต่ราคาไม่แพงทำงานได้ดี จึงประสานงานนำเข้าโครงเครื่องจักรใหม่จากโรงหล่อที่เคยส่งงานกันอยู่แล้ว และทาง PMC มีการเดินทางไปดูงานมาแล้วหลายครั้งจึงเชื่อมั่นในคุณภาพของงานหล่อ นอกจากโครงเครื่องที่ใหม่ มีการติดตั้ง Linear Guide Way, Ball Screw และชิ้นส่วนทางกลใหม่ทั้งหมด 100%

tur-1024x786
cabinet-800x600
CNC lathe (retrofit)

Hitachi Seiki 5NE เป็น CNC Lathe ที่ขายทิ้งเป็นเศษเหล็กมาจากประเทศญี่ปุ่น ระบบไฟฟ้าทั้งหมดไม่สามารถใช้งานได้ แต่เมื่อพิจารณาโครงสร้างทางกล พบว่ามีสภาพดีมาก แม้ดูภายนอกจะเหมือนว่าไม่น่าจะใช้งานได้แล้ว เมื่อพิจารณาระบบทางกล พบว่าจะต้องมีการแก้ไข Ball Screw ของแกน Z และเปลี่ยน Support Bearing ทั้งสองด้าน สภาพ Guide Way ยังคงดีมากแทบไม่มีการสึกหรอ เครื่องน่าจะใช้งานมาไม่หนัก แต่ด้วยระบบทางไฟฟ้าไม่สามารถใช้งานได้เลย จึงน่าจะถูกวางทิ้งไว้จนนำมาขายเป็นเศษเหล็ก ระบบไฟฟ้าต้องแก้ไขใหม่ทั้งหมด โดยการติดตั้ง CNC Controller , Servo Drives และ Inverter ใหม่ทั้งหมด ส่วน AC Spindle Motor ที่ติดมากับเครื่องทีมงานส่งไปทดสอบ พบว่าต้องมีการพันขดลวดอาเมเจอร์ใหม่ ซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก

IMG_3095
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Projects
Other Projects