Resolver High Speed Feedback

Resolver Feedback

หนึ่งในอุปกรณ์ป้อนกลับตำแหน่ง ความเร็ว ในแต่ละรอบการหมุนที่ได้รับความนิยมมากก็คือ Resolver ลักษณะที่โดดเด่นของอุปกรณ์ป้อนกลับชนิดนี้ก็คือการทำงานแบบโรตารีทรานฟอร์เมอร์ หรือหม้อแปลงหมุน

ชุดขดลวด Primary จะถูกติดตั้งกับส่วนที่หมุน ซึ่งส่วนนี้จะถูกนำไปยึดเข้ากับเพลาของมอเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่เราต้องการจะวัดความเร็ว ขดลวด Secondary จำนวน 2 ชุดจะถูกติดตั้งให้อยู่กับที่และวางระยะห่างกัน 90 องศา เมื่อขดลวด Primary วิ่งตัดผ่านขดลวด Secondary จะเกิดสัญญาณไฟฟ้า Sin และ Cos ขึ้น จึงทำให้ขดลวด Secondary ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าขดลวด Sine-Cos

สัญญาณไฟฟ้าที่ได้จากขดลวด Sine-Cos จะถูกนำมาเข้าวงจรปรับแต่งสัญญาณให้เป็นสัญญาณสามเหลี่ยมเพื่อบอกตำแหน่งของการหมุน สัญญาณสามเหลี่ยมที่ได้จะถูกนำไปคำนวณเป็นความเร็วต่อไป หรือนำไปแปลงเป็น Pulse Train สำหรับการป้อนกลับที่ต้องการสัญญาณแบบ Pulse

ผู้ผลิตส่วนใหญ่จะผลิตทั้งส่วน Resolver และ ส่วน Feedback Card ออกมาจำหน่าย โดยทฤษฎีทางแม่เหล็กไฟฟ้า จริง ๆ ควรจะทำงานร่วมกันได้แม้จะต่างผู้ผลิต แต่ด้วยการออกแบบวงจรไฟฟ้าที่หลากหลายนี่เอง ผู้ใช้งานจึงเหมือนโดนบังคับให้ต้องซื้อจากผู้ผลิตรายเดียวกัน ผู้เขียนพบปัญหาสัญญาณรูปสามเหลี่ยมไม่สมบูรณ์อยู่บ่อยครั้งเมื่อใช้งานจากต่างผู้ผลิตกัน

จุดเด่นสำคัญสำหรับ Resolver Feedback ก็คือไม่มีส่วนสัมผัสกันระหว่างส่วนที่หมุน (Primary Coil) และส่วนที่อยู่กับที่(Secondary Coil) จึงรองรับการวัดความเร็วรอบได้สูงกว่า 10,000 rpm จุดด้อยจากประสบการณ์ของผู้เขียนก็คือ Resolver Feedback ค่อนข้างมีราคาแพง การติดตั้งต้องมีการตั้ง Alignment ระหว่างส่วนที่หมุนและส่วนที่อยู่กับที่ให้ดี และผู้ผลิตแต่ละรายจะผลิตมาเฉพาะใช้งานกับวงจรของตัวเอง แม้ผู้ผลิต Inverter หลายรายจะผลิต Standard Feedback Card ที่สามารถรองรับสัญญาณ Resolver แต่จะต้องดูรายละเอียดของ Input Voltage Amplitude , Frequency และ Phase ของ Resolver ให้เหมาะกับ Feedback Card

พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล , 27 March 2020

Related Articles

EV:การชาร์ตแบตเตอร์รี่ระหว่างรถไฟฟ้ากำลังวิ่ง

การชาร์ตพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สาย(WPT)ระหว่างที่รถยนต์ไฟฟ้ากำลังเคลื่อนที่ ได้ถูกทำการทดลองที่ Oak Ridge National Laboratory(ORNL) โดยการใช้ Electrochemical Capacitors ติดตั้งที่ Grid Side และที่รถยนต์ไฟฟ้าทำให้สัญญาณไฟฟ้ามีความราบเรียบ ลด Pulsation ด้าน Grid Side ลงไปได้ 81%  และ 84%ที่รถยนต์ เทคโนโลยีการชาร์ตพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สายมีขึ้นตั้งแต่ปี 1950  ถูกนำมาใช้กับรถยนต์ในงานเหมืองแร่และรถรางเพื่อแก้ปัญหาาการเชื่อมต่อที่แตกต่างกันงานวิจัยชิ้นนี้นำเสนอการชาร์ตพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สายในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้ากำลังเคลื่อนที่ปัญหาที่พบคือ…

Delta ASDA-M Multi Axis Motion Drives

Delta ASDA-M Series เป็นระบบขับเคลื่อนเซอร์โวมอเตอร์แบบ Multi Axis ที่รวมความสามารถการควบคุมการเคลื่อนที่ของ Servo Motor จำนวน 3 ตัว เข้าไว้ใน 1 Servo Drive เหมาะสำหรับงานที่ต้องการควบคุมการเคลื่อนที่หลาย ๆ แกนพร้อม ๆ กัน ASDA-M Series ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ใช้งานทั่วโลก การพัฒนา…

High Precision Touch Probe

Tool Touch Probe เป็นอุปกรณ์ที่ถูกนำมาใช้ในการวัดความยาวของทูลแบบอัตโนมัติ ที่ได้รับความนิยมสูงในเครื่องจักร CNC Lathe ความยาวของทูลจะถูกวัดอย่างแม่นยำและค่าที่วัดได้จะถูกบันทึกลงใน Tool length Table เพื่อชดเชยความยาวให้แบบอัตโนมัติเมื่อเราเลือกใช้ทูลด้วยคำสั่ง Txx ส่วนประกอบของ Tool Touch Probe High precision pull down arm (HPPA) เป็นส่วนของแขนที่สามารถผลิกลงมาอยู่ในตำแหน่ง Arm…

Delta CNC Controller โดย DMCNET หรือ Pulse Train

Delta CNC Controller มีความยืดหยุดในการนำไป รีโทรฟิตเครื่องจักรซีเอ็นซีสูง โดยมีแนวทางการนำไปใช้ 2 แนวทาง Delta Complete Total Solution เป็นการรีโทรฟิตโดยใช้อุปกรณ์ของ เดลต้าสมบูรณ์แบบ การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์จะใช้สายสื่อสารเพียง 1 เส้น โดยอาศัยโปรโตคอลสื่อสาร DMCNET การเดินสายไฟฟ้าภายในจะง่ายและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง คอนโทรลเลอร์ เซอร์ไดร์ว เซอร์โวมอเตอร์ อินเวอร์เตอร์ และ…

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Motor)

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นมอเตอร์ที่ป้อนด้วยไฟฟ้ากระแสตรงและมีคอมมิวเตเตอร์กับแปรงถ่านทำหน้าที่ในการจัดเรียงกระแสไฟฟ้าในขดลวดอาร์เมเจอร์ กระแสที่ไหลในขดลวดอาร์เมเจอร์ภายใต้หน้าขั้วแม่เหล็กเดียวกันจะมีทิศทางเดียวกัน  ส่วนที่อยู่ภายใต้ขั้วตรงข้ามจะมีทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าตรงข้ามกัน ส่งผลให้แรงบิดเกิดขึ้นเสริมกัน มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงที่ใช้อยู่ในอุตสาหกรรมนิยมใช้อยู่ 2 แบบ Permanent Magnet DC Motor Separately Excited Field DC Motor สามารถเขียนวงจรเสมือนของ Separately Excited Field DC Motor ได้โดยประกอบด้วยขดลวดหลัก 2 ขดด้วยกันคือ…

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *