loading
หลักสูตรอบรมซีเอ็นซี รีโทรฟิตเบื้องต้น

บริษัท พรีซชั่น แมชชีน คอนโทรล จำกัด ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการทำซีเอ็นซีรีโทรฟิตเบื้องต้น โดยการฝึกสอนจะใช้ชุด Training Kits ของ Delta CNC Solution ทำให้การเรียนง่ายขึ้น สะดวกต่อการฝึกฝน ตัดปัญหาความยุ่งยากทางแมคแคนนิคทิ้งไปก่อน ผู้เข้ารับการอบรมสามารถมองเห็นภาพรวมและทำการรีโทรฟิตเครื่องจักรซีเอ็นซีที่ไม่ซับซ้อนได้ภายในระยะเวลา 5 วัน หลังสิ้นสุดหลักสูตร Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

บรรยายพิเศษการฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรซีเอ็นซี Automation Expo 2023

ระหว่างวันที่ 8-9-10 มีนาคม 2566 ดร.วารินทร์ ชลหาญ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค บริษัท พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล จำกัด ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการจัดงาน Automation Expo 2023 ให้ไปบรรยายพิเศษ การฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรซีเอ็นซี Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

สถาบันไทย-เยอรมัน(TGI) เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการรีโทรฟิต 400,000 บาท/ทุน

ภายใต้โครงการ ITAP สถาบันไทย-เยอรมัน เปิดรับสมัครผู้ประกอบที่มีความสนใจจะทำการฟื้นฟู้สภาพเครื่องจักรซีเอ็นซี(cnc retrofit)

บรรยาย Feedback Control in Robotic Joint

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. บริษัท พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล จำกัด ได้รับเกียรติจาก สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ให้ไปบรรยาย การติดตั้ง Delta B3 Servo Drive and Motor ในหุ่นยนต์อุตสาหกรรม แก่อาจารย์และนักศึกษาของทางสาขาวิชาฯ

ส่งมอบอุปกรณ์ ศูนย์ ENMEC ราชมงคลตะวันออก

อาจารย์ทัศพันธ์ สุวรรณพัต กรรมการศูนย์ฯ จึงดำริที่จะสร้างชุดฝึกการทำรีโทรฟิตเครื่องจักรซีเอ็นซี ขึ้นมาโดยใช้เครืองจักรซีเอ็นซีอุตสาหกรรมที่ไม่สลับซับซ้อนมากเกินไป

Cobot Firmware is ready !

หุ่นยนต์ Universal Robot ที่นำมาทำ Co Bot มีสมการคณิตศาสตร์ Inverse Kinematics , Forward Kinematics และ Kinetics ที่ค่อนข้างยากทำให้มีราคาขายที่แพงมากกก ต้องขอบคุณ ทีม R&D Delta Electronic Inc ไตหวัน ที่เร่งพัฒนา Library ของสมการทั้ง 3 ชุดให้อย่างรวดเร็ว ทำให้ผมสามารถสร้างหุ่นยนต์ชนิดนี้ ทั้งแมคแคนนิค+ระบบควบคุม + Delta Servo with Brake 6 ชุด + Teach Pendant ด้วยเงินเพียง 150,000 บาท จากราคาหลายแสน บริษัท พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล จำกัด ตัวแทนจำหน่าย Delta Robot Controller อย่างเป็นทางการ Facebook iconFacebookTwitter […]

ENMEC EEC-HDC เดินเครื่องถ่ายทอดเทคโนโลยี Robot Retrofit

วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์ EEC-HDC(ENMEC) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคราทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต กรรมการศูนย์เครือข่ายฯ และหัวหน้าสาขาวิชาฯ ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.วารินทร์ ชลหาญ กรรมการศูนย์เครือข่ายฯ และผู้เชี่ยวชาญการทำรีโทรฟิต บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการรีโทรฟิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

Delta NC301 Vertical Type CNC Controller

NC301 Vertical Type Model เป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งใน NC300 Series เหมาะกับเครื่องที่มีพื้นที่ติดตั้งคอนโทรลเลอร์เป็นแนวตั้ง มีลักษณะสวยงาม ทำให้เครื่องจักรดูหรู ส่วนความสามารถทางเทคนิค ยังคงครบถ้วนตามตระกูล NC300 บริษัท พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล จำกัด ผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ เครดิต ภาควิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ มทร.ธัญบุรี Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

PMC จับมือ Delta มอบอุปกรณ์ซีเอ็นซีรีโทรฟิต ภาคเครื่องกล คลอง 6

วันที่ 5 กันยนยน พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนลีราชมงคลธัญบุรี ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง รองอธิการบดีฯ รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.มนูญศักดิ์ จานทอง หัวหน้าโครงการรีโทรฟิต ผศ.ณัฐ แก้วสกุล ผอ.กองพัฒนานักศึกษา และผศ.ดร.มานพ แย้มแฟง รองหัวหน้าภาควิชาฯ ให้การต้อนรับ คุณเกษมสันต์ เครือธร ผู้บริหาร บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) สายงานออโตเมชั่น และ ดร.วารินทร์ ชลหาญ ผู้เชี่ยวชาญการทำรีโทรฟิตเครื่องจักรซีเอ็นซี บริษัท พรีซิชั่น แมชชีน คอลโทรล จำกัด เพื่อรับมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุมสำหรับรีโทรฟิตเครื่องจักรซีเอ็นซีแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการนำเข้าเครื่องจักรซีเอ็นซีเพื่อใช้งานในภาคการผลิตอย่างต่อเนื่อง ในแต่ปีมีมูลค่าการนำเข้าหลายแสนล้านบ้าน ปัจจุบันมีเครื่องจักรซีเอ็นซีจำนวนมากอยู่ในสภาพชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ และส่วนใหญ่จะเป็นการเสียหายทางระบบไฟฟ้า ในขณะที่ระบบทางกลของเครื่องยังคงมีสภาพสมบูรณ์ หรือชำรุดเพียงเล็กน้อย […]

บรรยายการทำซีเอ็นซีรีโทรฟิตให้แก่ภาคอุตสากรรม

อาจารย์วารินทร์ ชลหาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำรีโทรฟิต บริษัท พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล จำกัด บรรยายการทำซีเอ็นซีโทรฟิตให้แก่ บริษัท อัลไลน์เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ผลิตเครื่องจักร ให้แก่อุตสากรรมน้ำตาล อุตสาหกรรมแปรรูปยาง โดยการบรรยายจะใช้ เดลต้า ซีเอ็นซี คอนโทรลเลอร์ (Delta CNC Controller) ผลิตโดย Delta Electronic Inc Taiwan ผู้ผลิตอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติรายใหญ่ของเอเซีย บริษัท หรือ โรงงานอุตสาหกรรม ที่มีเครืองจักรซีเอ็นซีอยู่เป็นจำนวนมาก มักจะพบกับปัญหาการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง กลายเป็นต้นทุนการผลิตที่สำคัญและทำให้เกิด Shut down time เป็นจำนวนมาก เครื่องจักรเหล่านั้นส่วนใหญ่มักจะยังมีสภาพทางกลที่สมบูรณ์ หรือสามารถปรับแก้ไขให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ได้ การรีโทรฟิตเครื่องจักรซีเอ็นซีโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าจะสามารถนำมาแก้ไขปัญหานี้ได้ ทำให้เครื่องจักรกลับมาทำงานได้เหมือนใหม่ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine