loading
บรรยาย วิชาซีเอ็นซีรีโทรฟิต ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มทร.ธัญบุรี

หนึ่งในภาระกิจในฐานะตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางผลิตภัณฑ์กลุ่ม Delta CNC Solution จากผู้ผลิตระบบอัตโนมัติรายใหญ่ของเอเซีย Delta Electronic Inc Taiwan อย่างหนึ่งก็คือการบรรยายให้ความรู้แก่สถาบันการศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่การจัดทำความร่วมมือระหว่างกัน โดยทาง บริษัท พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล จำกัด จะจัดวิทยากรที่มีความชำนาญด้านการทำรีโทรฟิตให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ของภาควิชาฯ เป็นจำนวน 12 ครั้ง และจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการลงมือปฏิบัติการทำรีโทรฟิตเครื่องจักร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีประสบการณ์ในการทำรีโทรฟิตจริง Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

นำเข้าเครื่องจักรซีเอ็นซี ติดตั้ง Delta CNC Controller

นอกจากการทำรีโทรฟิตเครื่องจักรซีเอ็นซีเก่าแล้ว บริษัท พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล จำกัด ยังนำเข้าเครื่องจักรซีเอ็นซี จากประเทศไตหวัน หรือประเทศจีน และติดตั้ง Delta CNC Controller มาจากโรงงานผู้ผลิต เนื่องจาก บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ Delta CNC Controller อย่างเป็นทางการ บริษัทฯ จึงนำเข้าเครื่องจักรซีเอ็นซีติดตั้ง Delta CNC Controller จากโรงงานผู้ผลิต และจำหน่าย รวมถึงบริการหลังการขายภายในประเทศไทย ลูกค้าสามารถเลือกบอดี้เครื่องจักรซีเอ็นซีจากผู้ผลิตชั้นนำของไตหวัน เช่น ECOCA , EQUIPTOP , FEELER , Manford , Young-Tech โดยขอให้ผลิตติดตั้ง Delta CNC Controller ตรงจากโรงงานผู้ผลิต Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

งานติดตั้งเครื่องจักรซีเอ็นซี ที่มาจากต่างประเทศ และติดตั้ง Delta CNC Controller 40 เครื่อง

ในโรงงานผลิตหลาย ๆ แหล่งที่มีความจำเป็นต้องผลิตชิ้นงานซ้ำ ๆ จะมีการใช้เครื่องจักรที่มีลักษณะคล้ายกันเป็นจำนวนมาก เครื่องจักรจากต่างประเทศจำนวนมาก มีการติดตั้งระบบควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นซี Delta CNC Controller ติดตั้งมาจากโรงงานผลิตเครื่องจักร เครื่องจักรซีเอ็นซี เมื่อติดตั้งระบบควบคุม Delta CNC Controller เมื่อถูกนำเข้ามาใช้ภายในประเทศไทย จะเป็นหน้าที่ของ บริษัท พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล จำกัด ในการบริการทางเทคนิดทุกอย่างที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าควบคุม งานติดตั้งเครื่องจักรติดตั้ง Delta CNC Controller จำนวน 40 เครื่องจึงเป็นของทางบริษัท Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

หมดปัญหาการซ่อมบำรุง ด้วย Delta CNC Controller

กราบขอบพระคุณลูกค้าที่เลือกใช้ Delta NC301A ในการทำรีโทรฟิตเครื่องจักรซีเอ็นซี ด้วยเหตุผลที่ว่า การทำรีโทรฟิตจะทำให้หมดปัญหาการซ่อมบำรุงในภายหลัง เพราะมีองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมเครื่องจักรทุกอย่าง เมื่อเกิดปัญหาสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว บริษัท พรีซฺชั่น แมชชีน คอนโทรล จำกัด ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป้นทางการ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

อบรมการทำรีโทรฟิต หุ่นยนต์อุตสาหกรรม โดยเทคโนโลยี Delta Robot Controller

อบรมการทำรีโทรฟิต หุ่นยนต์อุตสาหกรรม โดยเทคโนโลยี Delta Robot Controller ASD-MS เป็นเทคโนโลยีที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถสามารถนำไปควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมยี้ห้อใดก็ได้ โครงสร้างแบบใดก็ได้ เพียงแค่เลือกโมเดลการควบคุมให้ตรงกับลักษณะหุ่นยนต์ การอบรมจะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานวิทยาการหุ่นยนต์ การ wiring การ setting Servo และ โรบอทคอนโทรลเลอร์ ASD-MS บริษัท พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล จำกัด ผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนจำหน่ายอ่ยางเป็นทางการ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

บริการประกอบเครื่องซีเอ็นซี เกรดไตหวัน ราคาถูกกว่าจีน

บริษัท พรีซั่น แมชชีน คอนโทรล จำกัด ผู้แทนจำหน่ายระบบควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นซี ของ Delta Electronic Inc Taiwan สามารถนำเข้าโครงสร้างเครื่องจักรใหม่มาตรฐานสูง มาประกอบร่วมกับระบบไฟฟ้าควบคุมของ Delta ลูกค้าจะได้รับเครื่องใหม่ทำงานได้เหมือนเครืองไตหวัน แต่ราคาถูกกว่าเครื่องจีน และสามารถซ่อมบำรุงได้เองลดต้นทุนการซ่อมบำรุงไปได้กว่า 10 ปี ทางบริษัทได้ให้บริการและส่งมอบลูกค้าไปแล้วกว่า 50 เครื่อง Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

บริการ คอร์สอบรมการทำรีโทรฟิต

บริษัท พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล จำกั จัดคอร์สอบรมการทำรีโทรฟิต ที่ผสมผสานระหว่างประสบการณ์ในการลงมือทำจริงกว่า 15 ปี และ ทฤษฏีด้านการออกแบบเครืองจักรกล ทฤษฏีด้านแมชชีนทูล การอบรมจะเป็นการเน้นภาคปฏิบัติลงมือทำเครื่องจริง ควบคู่กับการสอนทฤษฏี Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ถ่ายทอดความรู้การทำรีโทร RMUTTO

บริษัท พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล จำกัด ในฐานะผู้เชี่ยวชาญการทำรีโทรฟิต ของ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำรีโทรฟิต โดยการจัดอบรม ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ของ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ มทร.ตะวันออก Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

RMUTT’s Management บริการวิชาการ

ขอบพระคุณท่านรองอธิการบดี รศ. ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นพี่นักเรียนเก่าเยอรมัน ที่ให้เกียรต์ทางผม และ บริษัท พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล จำกัด ได้ร่วมจัดทำหลักสูตร และบริการวิชาการ การทำรีโทรฟิตเครื่องจักรซีเอ็นซี ร่วมกับทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในหลาย ๆ โอกาศ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ชัยเสรีเม็ททอลแอนด์รับเบอร์เลือกใช้ Delta CNC Solution

ชัยเสรีเม็ททอลแอนด์รับเบอร์ ผู้ผลิต ยานยนต์หุ้มเกราะ ลูกค้ามีเครื่องจักรเก่าเป็นจำนวนมาก เครื่องจักรเก่าเหล่านั้นล้วนมีสภาพทางกลที่สมบูรณ์ การฟื้นฟูสภาพ ให้เครื่องจักรนำกลับมาใช้ได้เหมือนใหม่จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการจัดหาเครื่องจักรใหม่ บริษัท พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล จำกัด จึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นพี่เลี้ยงในการทำรีโทรฟิตเครื่องจักรซีเอ็นซี มาอย่างต่อเนื่อง Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine