loading

ระหว่างวันที่ 8-9-10 มีนาคม 2566 ดร.วารินทร์ ชลหาญ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค บริษัท พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล จำกัด ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการจัดงาน Automation Expo 2023 ให้ไปบรรยายพิเศษ การฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรซีเอ็นซี

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *